Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Zer laguntzen da diruz?

Urteko Kudeaketa-plana

Erakundeak hainbat urteren buruan lortu nahi dituen ardatzak, eremuak eta egitekoak biltzen dituen agiria da Euskara-plana. Euskararen presentzia eta erabilera handitzen eta euskara kudeaketa-sisteman txertatzen lagunduko dizun plana da, enpresaren neurrira egina, eta euskarari bere tokia egiten lagundu behar diona, bai orain, baita etorkizunean ere. Euskara-plana urtez urteko ekintza edo kudeaketa-planetan zatikatuko da, eta hor jasoko dira, gutxienez, erakundeak bideratuko dituen ekintzak, adierazleak, arduradunak, kostu ekonomikoa eta epeak.

Lanhitz deialdian urteko kudeaketa-planean jasotakoa laguntzen da diruz. Eskatzaile guztiek Erreferentzia Marko Estandarrari jarraiki (EME) osatutako urteko kudeaketa-plana osatu beharko dute "Hizketa" aplikazioan.

Hizketa aplikazioa

Hizketa lehen aldiz erabiltzen duten erakundeek alta eman behar dute aplikazioan. Horretarako, bi fitxa hauek bete eta Lanhitz@euskadi.eus helbidera bidali behar dituzte:

Aplikazioan bete beharrekoari buruzko informazioa daukazu "Lanhitzeko erabiltzailearen gidan".

Euskara-planaren helburu nagusia erabilera areagotu eta berau erakundearen kulturan edo sistematikan integratzea denez, kudeaketa-eredu estandar horiek aintzat hartu eta bereganatu egin behar izan ditu, baina bere premietara dimentsionatuta betiere.

Enpresaren zuzendaritzak onartu beharko du euskara-plana, dagozkion arduradunak izendatu, epeak eta bilakaera-adierazleak zehaztu, eta beharrezkoak diren baliabideak esleitu plana behar bezala gauza dadin.

Hobetzeko planteatzen diren helburuak, begiz jotzen diren ekintzak eta espero diren emaitzak, koherenteak eta erakundearen neurrikoak izan beharko dute.