Toki Erakundeentzako diru-laguntzak; jarduera fisikoa sustatzen duten ekimenak burutzeko.

LABURPENA
Titulua:
Toki Erakundeentzako diru-laguntzak; jarduera fisikoa sustatzen duten ekimenak burutzeko.
Xedea:

Toki Erakundeentzako diru-laguntzak; jarduera fisikoa sustatzen duten ekimenak burutzeko.

Diru kopurua:

Diru-laguntzetarako jarritako ditua ez da izango ehun eta hamabi mila (112.000) eurokoa baino handiagoa.

Araudia:
 • 4877 (BOPV Zk. 204/2010)

  AGINDUA, 2010eko urriaren 19koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna eta Kontsumoa
Deialdia egiten duen organoa:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasuna eta Kontsumoa
Egitura atal ebazlea:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak

 • Donostia:
  Blas Borde
  eduss-san@ej-gv.es
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Zaloa Gorostizaga
  z-gorostizaga@ej-gv.es
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 2ak arte.

Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Herritarren arretako bulegoak

 • Donostia:
  Blas Borde
  eduss-san@ej-gv.es
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Zaloa Gorostizaga
  z-gorostizaga@ej-gv.es
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 2ak arte.

Itzuli

Herritarren arretako bulegoak

 • Donostia:
  Blas Borde
  eduss-san@ej-gv.es
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Zaloa Gorostizaga
  z-gorostizaga@ej-gv.es
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 2ak arte.

Toki Erakundeentzako diru-laguntzak; jarduera fisikoa sustatzen duten ekimenak burutzeko.

Toki Erakundeentzako diru-laguntzak; jarduera fisikoa sustatzen duten ekimenak burutzeko.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Udalak, Mankomunitateak, bestelako Toki Erakundeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Tokiko Erakunde Autonomoak eta Tokiko merkataritza-sozietateak; beti ere, 2010 urtean jarduera fisikoa sustatzeko ekimenak egiten badituzte.

 1. Diru-laguntza jaso dezaketen erakunde onuradunak honakoak dira: Euskal Autonomia Erkidegoko udal, mankomunitate, toki-erakunde, tokiko erakunde autonomo eta tokiko merkataritza-sozietateak.
  Tokiko merkataritza-sozietateek ondoko baldintzak bete beharko dituzte: euren kapital soziala titulartasun publikoa izatea eta euren bazkideen gehiengoa udalak izatea. Sozietate horiek, gainera, diru-laguntzaren xede-jardunetan parte hartzen duten udalerrietako alkateek izendatuko dituzte.
 2. Onuradunei laguntzak emateko edo, hala badagokio, laguntzak ordaintzeko, derrigorrezkoa da izapidetzen ari den -Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen esparruan- itzulketa-prozedura edo zehapen-prozeduraren baten baitan ez egotea.
 3. Entitate eskatzaileek ezin dute izan, inondik inora, diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekurik edo administrazio-zehapen edota zehapen penalik, ezta Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen amaierako seigarren xedapenean ezarritako debeku edo zehapenik ere.
 4. Eskabidea egiten duten erakundeek beteta izan beharko dituzte Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:

Diru-laguntzetarako jarritako ditua ez da izango ehun eta hamabi mila (112.000) eurokoa baino handiagoa.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Aurkeztu beharreko agiriak
Aurkeztu beharreko agiriak :
Eskaera egiteko Aginduaren I. eranskineko eredua erabiliko da. Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira: Jardunaren azalpen-memoria, II eranskina Onespen-erabakia, alegia, diru-laguntza zein jardueretarako eskatu den, hori egiteko erabakiarena, eta tokiko erakundeak hori finantzatzeko egindako ekarpenarena. Erakundeko Idazkariak emandako ziurtagiria, ondokoa azalduta: helburu horretarako diru-laguntzarik eskatu den edo, hala gertatu bada, helburu horixe bera betetzeko diru-laguntzarik, diru-sarrerarik zein laguntzarik jaso den. Erakundeko Idazkariak emandako ziurtagiria, ondokoa azalduta: tokiko erakundea ez dagoela Aginduaren 4. artikuluko 2, 3 eta 4. ataletan ezarritako inongo egoeretan. Egiaztagira, Tokiko Agenda 21a ezartzeko prozesua martxan dagoela egiaztatzeko; Udalbatzaren onespena Tokiko Agenda 21aren ekintza-planari; edo, Tokiko Agenda 21en prozesuaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena. Gizarte Segurantzaren egiaztagiria; ordaindu beharrekoak ordaindu daudela egiaztatzen duena. Entitate-eskatzailea tokiko Merkataritza Elkarte bat bada, aurreko ataletan eskatutako agiriez gain, honako hauek ere aurkeztu beharko ditu: ekintza burutuko den udalerrietako Alkateek hartutako onespen-erabakia, jardun horretarako entitate hori izendatu dutela adierazita; Identifikazio Fiskalaren Kodea; Merkataritza Erregistroan izen emanda egonda, diru-laguntza eskatu duenari eman zaion Ordezkaritza-ahalordetza eta bere NANaren zenbakia; eta, Merkataritza Erregistroan inskribatutako estatutuen kopia. 10. artikuluan zehaztutako balorazio-irizpide bakoitza zuzen ezarri ahal izateko beharrezkoa den informazioa. Besteak beste, eta ezberdintasun sozioekonomikoak zer-nolako arretaz jarraitzen diren baloratzeko, ekintza hori aplikatuko zaion biztanleriari dagozkion errolda-barrutien informazioa agertu behar da.
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2010/10/23 - 2010/11/12
Aurkezteko epe-muga:

2010/11/12 barne.

Ebazteko epea:

Hamabi egun baliodun, eskabideak egiteko epea amaitu denetik kontatzen hasita, edo bestela, berrikuspena egiteko eman den epea bukatzen denetik kontatzen hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun Sailburuordetza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun Sailburuordetza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.