Tokiko erakundeek emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan tokiko protokoloak egin dezaten.

LABURPENA
Titulua:
Tokiko erakundeek emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan tokiko protokoloak egin dezaten.
Xedea:

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoak Herrizaingo Sailaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta gainerako toki-erakundeei emango dizkien diru-laguntzak arautzea eta deitzea. Diru-laguntza horiek dira emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan diagnostikoak eta laguntza– eta jarduera-protokoloak lantzeko eta berorien jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

Diru kopurua:

Agindu honetan araututako laguntza-programara bideratuko den hainbatekoa ehun mila (100.000) eurokoa da, dagokion aurrekontu-sailaren kontura.

Araudia:
 • AGINDUA, 2012ko apirilaren 20koa (EHAA Zk. 79/2012)

  Herrizaingoko sailburuarena; horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta beste toki-erakunde batzuentzako diru-laguntzak arautu eta deitu dira emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan tokiko protokoloak egiteko.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Herrizaingoa
Deialdia egiten duen organoa:
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Herrizaingoa
Egitura atal ebazlea:
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

 

Genero Indarkerieren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 81
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Donostia-San Sebastian 1
  01010 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza:

94 6075650

945 018903

 


 

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza

 • Bilbo:
  Gran Vía, 81
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Vitoria-Gasteiz
  Donostia-San sebastian 1
  010010 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

 

Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean)

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza

 • Bilbo:
  Gran Vía, 81
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Vitoria-Gasteiz
  Donostia-San sebastian 1
  010010 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

 

Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean)

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Toki-erakundeek emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan tokiko protokoloak egiteko diru-laguntza.

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoak Herrizaingo Sailaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta gainerako toki-erakundeei emango dizkien diru-laguntzak arautzea eta deitzea. Diru-laguntza horiek dira emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan diagnostikoak eta laguntza– eta jarduera-protokoloak lantzeko eta berorien jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Agindu honetan araututako diru-laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta gainerako toki-erakundeek eskatu ahalko dituzte, baldin eta 2012. urtean zehar emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan diagnostikoak eta laguntza– eta jarduera-protokoloak landu eta/edo berorien jarraipena eta ebaluazioa egiten badituzte.

Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan diagnostikoak egiten badiztuzte edo emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan toki-protokoloen lanketa, jarraipena eta ebaluazioa egiten badituzte.

Beti ere, horretarako teknikariak edo aholkularitza-enpresak kontratatzen badituzte eta hauek emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan prestakuntza berezia duten teknikariak badira.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Diru-laguntzaren zenbatekoak ezin izango du gainditu xede diren jarduerak burutzeko aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren % 75. Gainera, udal batek aurkeztuz gero, 15.000 euroak ezin izango ditu gainditu eta, modu bateratuan aurkeztuz gero, 20.000 euroak.

Muga:

Proiektua amaitzeko (eta ordaintzeko) epea 2012ko abenduaren 31a da.

 

Ordainketa modua:

Diru-laguntza ordainduko da jarduerak gauzatu ondoren eta emandako diru-laguntzari dagozkion gastu guztiak justifikatu ondoren. Horretarako, agiri hauek aurkeztu beharko dira 2013ko otsailaren 28a baino lehen, egun hori barne.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Tokiko protokoloak egiteko diru-laguntza eskaera
Tokiko protokoloak egiteko diru-laguntza eskaera:
Udalentzako eta beste toki-erakunde batzuentzako diru-laguntza eskaera emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan tokiko protokoloak egiteko
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Diru-laguntza eskaera (Eskaera)

Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloan tokiko protokoloak egingo dituen tokiko erakundeak eskaera-orri hau bete eta bidali behar du bestelako dokumentazioaz babestuta.

Dokumentazioa:
 • Eranskina I

  Eskaerarekin batera eranskina I bete behar da eta eskatzen den bestelako dokumentazioaz didali

 • Gainerako dokumentazioa

   Diru-laguntzaren eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

  a) Erakunde eskatzailearen nortasun-datuen egiaztapena.

  b) Eskabidea sinatu duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko udaleko idazkariak emandako ziurtagiria.

  c) Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

  d) Erregistratzeko edo Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenaren Erregistroan dauden bankuko datuak aldatzeko, bi bide dituzu:

  - Aurrez aurrekoa, honako inprimakia beteta

  - Bide elektronikoa

  Ez da beharrezkoa izango inprimaki hori aurkeztea, baldin eta erakundea Eusko Jaurlaritzako Hirugarrenen Erregistroan alta emanda badago.

  e) 2012ko ekitaldiko lan-prozesua azaltzen den proiektua, baina bere amaiera-datak ez du inola ere 2012ko abenduaren 31 gaindituko.

  f) Proiektua bi udalek edo gehiagok elkarrekin eginez gero, udal bakoitzaren berariazko baimena jasotzen duen agiria aurkeztu beharko da, 3. artikuluko 3. paragrafoan ezarritako baldintzetan.

  g) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eta/edo emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloko trebakuntza egiaztatzeko ziurtagiria, trebakuntza hori 4. artikuluan eskatzen baita.

  h) Langileen kontratazioa egiaztatzeko agintari eskudunak emandako ziurtagiria.

  i) Konpromisoa protokolorik ez duten udal edo toki-erakundeen aldetik, udalaren osoko bilkurak edo toki-erakundeenak onartuta, politika horiek jarraipena izango dutela bermatzeko.

  j) I. eranskina, behar bezala beteta.

  k) Baremazioa egite aldera, erakunde eskatzaileak proiektua babesteko beharrezkotzat jotzen dituzten agiri guztiak.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera-orria bide telematikoaz

Diru-laguntzaren eskabidearekin batera  I. eranskina  aurkeztuko da behar bezala beteta.

Gainera, agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

a) Erakunde eskatzailearen nortasun-datuen egiaztapena.

b) Eskabidea sinatu duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko udaleko idazkariak emandako ziurtagiria.

c) Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

d) Erregistratzeko edo Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenaren Erregistroan dauden bankuko datuak aldatzeko, bi bide dituzu:

- Bide elektronikoa

Ez da beharrezkoa izango inprimaki hori aurkeztea, baldin eta erakundea Eusko Jaurlaritzako Hirugarrenen Erregistroan alta emanda badago.

e) 2012ko ekitaldiko lan-prozesua azaltzen den proiektua, baina bere amaiera-datak ez du inola ere 2012ko abenduaren 31 gaindituko.

f) Proiektua bi udalek edo gehiagok elkarrekin eginez gero, udal bakoitzaren berariazko baimena jasotzen duen agiria aurkeztu beharko da, 3. artikuluko 3. paragrafoan ezarritako baldintzetan.

g) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eta/edo emakumeen kontrako indarkeria matxistaren arloko trebakuntza egiaztatzeko ziurtagiria, trebakuntza hori 4. artikuluan eskatzen baita.

h) Langileen kontratazioa egiaztatzeko agintari eskudunak emandako ziurtagiria.

i) Konpromisoa protokolorik ez duten udal edo toki-erakundeen aldetik, udalaren osoko bilkurak edo toki-erakundeenak onartuta, politika horiek jarraipena izango dutela bermatzeko.

j) Baremazioa egite aldera, erakunde eskatzaileak aurreikusitako proiektua babesteko beharrezkotzat jotzen dituzten agiri guztiak.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/04/24 - 2012/05/23
Aurkezteko epe-muga:

2012ko maiatzaren 23an

Ebazteko epea:

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igarota, erakunde interesdunari ebazpenaren berri eman ez bazaio, diru-laguntzarako eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko da,

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Herrizaingo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Herrizaingo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
25/09/2012