Ikastetxeek Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak (OSBHP) gara ditzaten laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Ikastetxeek Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak (OSBHP) gara ditzaten laguntzak
Xedea:

Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei luzatzen zaie deialdia, 2011/2012 ikasturtean Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak egin ditzaten.

Diru kopurua:

Deialdi honetarako aurrekontua 133.899 eurokoa da.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2011ko irailaren 7koa (EHAA Zk. 183/2011)

  AGINDUA, 2011ko irailaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena eta Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei 2011-2012 ikasturtean zehar egin beharreko Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak garatzeko deia egiten diena.

Araudia:
 • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren (EHAA Zk. 11/1998)

  1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. (EHAA - 1998ko urtarrilak 19)

   

 • 698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa (EHAA Zk. 26/1992)

  698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena (EHAA – 1992ko otsailak 7)

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna eta Kontsumoa
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Deialdia egiten duen organoa:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasun Sailburuordetza
Egitura atal ebazlea:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Ikastetxeek Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak (OSBHP) gara ditzaten laguntzak.

Eskola-umeengan bizi-ohitura osasuntsuak sustatzeko hezkuntza proiektuak egitea finantzatzea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Diru-laguntzak eskuratu ahal izango dituzte Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak ikasgelako programazioan txertatzen eta praktikanjartzen dituzten unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko zein pribatuek. Era berean arlo, jakintzagai edo modulu baten curriculumaren barruan sartzen dituztenek, zikloetan, sailetan eta etapetan.

Deialdi honetan parte hartzen duen ikastetxe bakoitzak proiektu bakar bat aurkeztuko du. Proiektu hori ikastetxearen 2011-2012 ikasturterako urteko planean txertatuko da.
Ezingo da xede eta helburu berarekin beste administrazio publiko edo erakunde pribaturen batek egindako beste deialdiren batetara aurkeztu.
Buruturik egon behar dira itzularazteko edo zehapenak ezartzeko oraindik izapidetze-fasean dauden prozedura guztiak.
Ez da zigor bidez edo administratiboki zehatuta egongo diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduz. Horretaz gain, ez da hori egiteko ezgaitzen duen legezko debekuan sartuta egongo.
Ez du Gizarte Segurantzarekiko zorrik nahiz beste zerga zorrik izango.
Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioagatik administratiboki edo penalki zigortua ez izana, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 50.5 artikuluan dagoenarekin bat etorriz, Emakume eta Gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Amaierako Seigarren Xedapenaren arabera.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Deialdi honetarako aurrekontua 133.899 eurokoa da. Zenbateko horretatik, 2011. urteari dagokion kopurua 89.266 eurokoa da, eta 2012. urterako 44.633 euroko zenbatekoa jasoko da aurrekontuetan.

Muga:

Diru-laguntza edo hornidura ekonomiko hori material-gastuetarako, aholkularitzarako, ikastaroetarako, joan-etorrietarako edo proiektuaren burutzapenetik zuzenean ondorioztatutako beste funtzionamendu gastuetarako erabiliko da. Diru-laguntzen banakako zenbatekoa diruz lagundu daitekeen zenbatekoaren ehuneko ehunera iritsi daiteke.
Ematen diren diru-laguntzak ez dira bateragarriak xede bera duten beste deialdien bidez eskuratu daitezkeenekin.

Ordainketa modua:

Onartutako diru-laguntza bi epetan ordainduko da:
Lehenengoan diru-laguntzaren bi heren ordainduko dira, eta deialdiaren ebazpena EHAAn argitaratu ondoren egingo da ordainketa.
Bigarrenean ordaintzeke dagoen herena ordainduko da, behin diruz lagundu beharreko proiektua egin eta ebaluazio memoria eta memoria ekonomikoa nahiz gastua zuritzen duen dokumentazioa aurkeztu ostean.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea:
Diru-laguntza eskatzeko, eskabide-formularioa aurkeztu behar da, agiriak aurkezteko Jarraibideetan zerrendatzen den agiri-sortarekin batera. Izapidetzeari hasiera eman dakioke paper-euskarrian zein euskarri telematikoan. Izapidetzearen hasierak ez du behartzen euskarri berean jarraitzera. Izapidetzearen jarraipena, paper-euskarrian aukeratu bada, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, "Nire Gestioak" atalaren bidez burutzen da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
I. Eranskina (Eskaera)

Eskabide-inprimania pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

II. Eranskina (Eskaera)

Osasunaren sustapenari eta hezkuntzari lotutako berrikuntza-proiektuaren deskribapena

III. Eranskina (Eskaera)

Osasunaren sustapenari eta hezkuntzari lotutako berrikuntza-proiektuaren laburpen-fitxa

IV. Eranskina (Eskaera)

Klaustroaren akta

V. Eranskina (Eskaera)

Ordezkaritza-organo gorenaren akta

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.

  Izapideak egiteko hautatu den bidea edozein dela ere, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide orria

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea.

Eskabide-orriarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

 • I. Eranskina (Eskaera)
  Eskabide-inprimania pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

 

 

 

 

 

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak

Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.

Izapideak egiteko hautatu den bidea edozein dela ere, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Justifikazioa
Justifikazioa:
Aurkezteko epea: 2012ko ekainaren 15
Diru-laguntzaren xedea bete dela justifikatu ahal izateko, eta jasotako dirua behar bezala aplikatu dela justifikatu ahal izateko, erakundeek hemen agertzen den dokumentazioa aurkeztuko dute.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
VI. Eranskina (Laguntza emateko dokumentua)

Osasunaren sustapenerako eta hezkuntzarako berrikuntzaproiektuaren ebaluazio-memoria eta justifikazio-memoria.

Dokumentazioa:
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Nire gestioak

Diru-laguntzaren xedea bete dela justifikatu ahal izateko, eta jasotako dirua behar bezala aplikatu dela justifikatu ahal izateko, erakundeek honakoak aurkeztuko dituzte: VI. Eranskina – Osasunaren sustapenerako eta hezkuntzarako berrikuntzaproiektuaren ebaluazio-memoria eta justifikazio-memoria.

 

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Kanal elektronikoaren bidezko justifikazioa

Diru-laguntza emateko ebazpenean ekintza hori egin dela eta jasotako dirua horretan erabili dela justifikatzeko, erakundeek hemen agertzen den dokumentazioa aurkeztu beharko dute 2012ko ekainaren 15a baino lehen.Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/09/27 - 2011/10/26
Ebazteko epea:

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren bost hilabeteren buruan.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.