Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Emakume Nekazarien Estatutua

Emakume Nekazariaren Estatutuko webgunea

2015eko urriaren 15ean Eusko Legebiltzarrak aho batez onartu zuen Emakume Nekazariaren Estatutua. Horrenbestez, Euskadi izan zen landa-inguruneko eta lehen sektoreko emakumeen lan-egoera arautzen zuen lehen Autonomia Erkidegoa. Arauaren helburu nagusia da, hain zuzen, emakume nekazarien lana ikusgarriagoa egitea eta emakumeek esplotazioen titulartasuna eskura dezaten sustatzea. Emakume Nekazariaren Estatutua onartuta, lehenengo sektoreko emakumeari eman beharreko aitorpen profesionala ematen zaio, hori egiteke baitzegoen, eta dagozkion eskubide laboral, sozial eta fiskalak onartzen zaizkio, besteak beste.

8/2015 Legea, urriaren 15ekoa, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzkoa

Nekazaritzaren sektorean emakumeek eta gizonek tratu eta aukera berdinak benetan izateko eta sektorearen eremu guztietan genero ikuspegia txertatzeko beharrezkoak diren neurriak jasotzen dituen Legea da Emakume Nekazarien Estatutua.

Nekazaritza ustiategietan emakumezkoen lana familia-laguntza deitutakoan sartu izan da. Jarduera horri  laguntza izena bera emateak  erakusten du ez dela merkataritza-lantzat hartzen, eta ez  dela hartzen ustiapenaren titularrarekin batera, eskubide berberekin, egindako elkarlantzat. Baina egoera hori desagertu egin behar da, Emakume Nekazarien Estatutuak esaten duen bezala: “emakumeek nekazaritzaren sektorean jasan duten bereizkeriari aurre egiteko garaia da, batik bat, profesionaltzat joak eta gizartean aintzat hartuak izateari dagokionez, bai eta beren eskubide profesional, sozial eta fiskalak egiaz gauzatzeari dagokionez ere”. 

Emakume nekazarien bizitzan Estatutua indarrean jartzeak zenbaterainoko eragina izango zuen jakiteko abiapuntu bat ezartzeko, 2016ko otsailean ondoko helburuak zituen txosten bat egin zen:

• Euskal emakume nekazarien gaur egungo errealitatearen ahalik eta irudirik zehatzena izatea.

•  Euskal nekazaritzan ari diren emakumezkoen benetako beharrak antzematea.

• Nekazaritza ustiategietan eta sektorearen inguruko esparru publikoan emakumeen ahalduntzea.

Emakumeak Euskadiko Nekazaritza sektorean txostena ikusi.

Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko informazio-foiletoa

Estatutuaren aplikazioari buruzko kontsultak egiteko: ene-ema@euskadi.eus

2018ko urtarrilaren 23an, Jarraipen Batzordea osatu zen, urriaren 15eko 8/2015 Legearen 29 artikuluak dioenari jarraikiz, Estatutuak dioenari jarraipena egiteko. Aipatutako Batzordeak hasiera-hasieratik lau ildo nagusitan egiten du lan, horretarako sortutako lan-taldeen bidez:

1. Ustiapen-erregistroa

2. Emakume nekazariak eta Estatutua ikusgai egitea

3. Prestakuntza

4. Talde juridikoa: araudia berriro aztertzea eta egokitzea

Agerian jartzeko ekintza nagusiak:

Estamentu publikoetan emakumeen parte-hartzea areagotzeari buruzko aldarrikapena 2021eko Landa Eremuko Emakumeen Nazioarteko Egunaren ospakizunean

Emakume Nekazarien Estatutuaren esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko laguntzak

  • Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesu bati ekiteko laguntza teknikoa kontratatzeko
  • Emakume nekazarien lana aintzat hartzen laguntzen duten ekintzetarako, eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea bultzatzeko

Azken aldaketako data: