Ekonomia eta Ogasun Saila

Arbitraje batzordea

Estatuko zergen administrazioaren eta foru aldundien artean edo, bestela, foru aldundien eta edozein AEko administrazioren artean sortzen diren tributuei eta zergei buruzko gatazkak eztabaidatu eta ebazten ditu Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeak.

Arbitraje Batzordeak honako eginkizun hauek ditu:

a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien edo foru-aldundien eta beste edozein autonomia-erkidegotako administrazioaren artean sortzen diren gatazkak ebaztea, zerga itunduen lotura-puntuen aplikazioari eta administrazio bakoitzari dagokion proportzioa zehazteari dagokionez, sozietateen gaineko zerga edo balio erantsiaren gaineko zerga batera ordaintzen den kasuetan.

b) Banako zerga-harremanei buruzko kasu zehatzetan Ekonomia Itun hau interpretatu eta aplikatzearen ondorioz administrazio interesdunen artean sortzen diren gatazken berri izatea.

c) Zergadunen helbideratzearen inguruan sor daitezkeen desadostasunak ebaztea.

 

Arbitraje Batzordea hiru kidek osatzen dute. Hiru kide horien izendapena Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak erabaki behar du (III. kapitulua, 3. atala), eta Ogasun Ministerioko titularrak eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko titularrak formalizatuko dute.

2008ko apirilaren 4an osatu zen.

Kide horiei ospe handiko adituak izatea eskatzen zaie, zerga edo ogasun arloan hamabost urte baino gehiago daramatenak.

Gaur egun, honako kide hauek ditu:

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2021eko uztailaren 29an erabaki eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2021eko irailaren 3ko Aginduaren eta Ogasun eta Funtzio Publikoko ministroaren irailaren 1eko HFP/942/2021 Aginduaren bidez formalizatutako egungo osaera honako hau da:

  • Presidentea: Violeta Ruiz Almendral
  • Batzordekidea: Francisco Javier Muguruza Arrese
  • Batzordekidea: Sofía Arana Landín

Arbitraje Batzordeko idazkaria ez da batzorde horretako kidea, eta Estatuko Administrazioaren edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren edo foru-aldundien zerbitzura dagoen pertsona bat izan behar du. Ogasun Ministerioko titularrak eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko titularrak izendatuko dute, txandaka eta hiru urterako. Gaur egun, Idazkaritzaren titularra Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsona bat da.

Ekonomia Ituna

Arbitraje Batzordearen arautzea Ekonomia Ituneko III. Kapituluko 3. Sekzioan dago: 65. artikulua (Osaera), 66.a (Funtzioak), 67.a (Arbitraje Batzordearen akordioak) eta 68.a (Prozedura bereziak).

Bestalde, 66.2 artikuluak gatazkak ebazteko prozeduraren arau bidezko garapena aurreikusten du, eta aurreikuspen hori bete egin da Arbitraje Batzordearen araudia onartuz. 

Ekonomia Ituna (III. Kapituluko 3. Sekzioa)

Araudia

Arbitraje Batzordearen funtzionamendu-, antolamendu- eta prozedura-arauak bi administrazioek (Estatukoak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak) Ekonomia Ituneko 2007ko uztailaren 30eko Batzorde Mistoaren jatorrizko bertsioa onartu zuten araudian daude.

Arbitraje Batzordearen Erredelamendua abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen, zeinaren bidez onartzen baita Arbitraje Batzordearen Erregelamendua Euskal Autonomia Ekidegoarekiko Ekonomia Ituenan (EAO, 14 zk., 2008/01/16), eta gerora eguneratu egin zen maiatzaren 9ko 335/2014 Errege Dekretuaren bidez, zeinaren bidez aldatzen baita Arbitraje Batzordearen Erregelamendua Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean. 176/2007 Dekretua, abenduaren 28koa (EAO 130. zk., 2014/05/29).

Arbitraje Batzordearen Araudia (pdf. 173 KB)

Ebazpenak. Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordea (erreklamazio motaren arabera)

Ekonomia Ituneko 67. artikuluak (Arbitraje Batzordearen akordioak) honako hau ezartzen du:  "Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo du.

Eraginkortasuna eta errekurtsoak

Gatazkan dauden zerga-administrazioei eta eragindakoei ebazpena jakinarazi ondoren, administrazioek gauzatu beharko dute ebazpenean bertan aurreikusitako eran.

Arbitraje Batzordearen akordioak, izaera betearazlekoak izanik ere, bakarrik administrazioarekiko auzi-bidean errekurritu ahalko dira, Auzitegi Goreneko dagokion salaren aurrean.

Webean bildutako ebazperen artxiboak PDF formatuan aurkezten dira. Ikusarazi ezean, baliteke bere nabigatzailea eguneraturik ez egotea, edo nabigatzaileak ikustailea instalatuta ez izatea artxibo hauek ikusteko. Adobe Acrobat behera katgatu daiteke doan.

Eguneratze data: 2022/03/04

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-14/2018 ZAEA BFA Ohiko bizilekuaren erabakia 2018/9/14 282KB
R-24/2015 BFA ZAEA Ohiko bizilekuaren erabakia 2015/12/28 25KB
R-23/2015 BFA ZAEA Ohiko bizilekuaren erabakia 2015/12/28 26KB
R-4/2015 ZAEA BFA Ohiko bizilekuaren erabakia 2015/03/02 182KB
R-19/2011 GX GFA Aldaketa pertsona fisiko/pertsona juridikoak helbide fiskaleko 2011/07/26 133KB
R-5/2009 ZB AB y BFA Ohiko bizilekuaren erabakia 2009/03/06 163KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-2/2022 CCEN ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2022/01/24 129KB
R-8/2021 DZ ZAEA/BFA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2021/12/20 247KB
R-7/2021 BFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2021/12/20 243KB
R-5/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketen bolumena 2021/12/20 126KB
R-2/2018 AFA ZAEA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehztea 2018/03/26 248KB
R-15/2017 DZ ZAEA Eragiketen kokapena zehztea 2017/11/15 176KB
R-14/2017 GFA ZAEA Eragiketen kokapena zehztea 2017/11/15 221KB
R-13/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehztea 2017/11/15 189KB
R-11/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehztea 2017/06/21 261KB
R-10/2017 ZAEA BFA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 197KB
R-7/2017 GFA ZAEA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehaztea 2017/05/12 339KB
R-5/2015 BFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2015/03/02 84KB
R-3/2015 GFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - zenbaketa IS-etan eta BEZean operazioak 2015/01/26 59KB
R-10/2014 GFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2014/12/19 188KB
R-8/2014 BFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2014/12/19 190KB
R-13/2013 ZAEA GFA Operazio-bolumenaren erabakia - serbitzuen prestaketak 2013/06/28 185KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-9/2022 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/02/22 194KB
R-1/2022 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/01/24 221KB
R-3/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-2/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-1/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-1/2018 GFA ZAEA Helbide fiskala pertsona Fisikoak 2018/1/18 231KB
R-18/2017 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona Fisikoak 2017/12/22 282KB
R-17/2017 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/12/21 284KB
R-16/2017 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/12/21 227KB
R-12/2017 GFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/10/24 234KB
R-9/2017 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/06/21 216KB
R-8/2017 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/05/12 265KB
R-6/2017 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-helbidea 2017/05/12 222KB
R-5/2017 ZAEA GFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/02/06 47KB
R-3/2017 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/02/06 83KB
R-2/2017 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2017/02/06 47KB
R-28/2016 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/12/28 65KB
R-26/2016 DZ BFA/ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/12/28 108KB
R-25/2016 DZ /ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/12/28 94KB
R-24/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/12/28 30KB
R-23/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/12/28 29KB
R-22/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/12/28 29KB
R-20/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/11/04 29KB
R-18/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/11/04 79KB
R-17/2016 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/07/28 62KB
R-16/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/07/28 62KB
R-14/2016 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/06/20 205KB
R-12/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2016/06/20 30KB
R-10/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa 2016/06/20 70KB
R-9/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona fisikoa 2016/05/04 71KB
R-8/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa 2016/05/04 72KB
R-5/2016 AFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa. UTE 2016/03/02 85KB
R-4/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa. Parke eolikoak. Administrazio eskatutako berdindua 2016/04/12 59KB
R-2/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa. Parke eolikoak 2016/02/27 184KB
R-1/2016 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa. Parke eolikoak 2016/01/27 295KB
R-26/2015 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa 2015/12/28 50KB
R-25/2015 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoa. Administrazio eskatutako berdindua 2015/12/28 28KB
R-7/2015 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona fisikoak/juridikoak 2015/05/04 231KB
R-2/2015 ZD ZAEA/GFA Helbide fiskala pertsona fisikoak/juridikoak 2015/01/26 208KB
R-12/2014 ZAEA GFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2014/12/19 173KB
R-9/2014 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona fisikoak/juridikoak 2014/12/19 162KB
R-8/2014 ZD ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2014/12/19 190KB
R-7/2014 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2014/12/19 361KB
R-3/2014 ZD ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2014/10/13 155KB
R-19/2013 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2013/09/27 278KB
R-18/2013 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2013/09/27 275KB
R-16/2013 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2013/09/09 288KB
R-14/2013 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2013/06/28 349KB
R-19/2012 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/12/27 249KB
R-16/2012 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/09/28 194KB
R-11/2012 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/09/28 250KB
R-7/2012 GFA NFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/05/31 164KB
R-6/2012 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/05/11 196KB
R-5/2012 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/03/30 196KB
R-3/2012 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/03/30 270KB
R-2/2012 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/01/31 214KB
R-1/2012 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2012/01/31 214KB
R-29/2011 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2011/12/22 246KB
R-20/2011 GFA NFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2011/07/26 55KB
R-18/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 249KB
R-13/2011 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2011/05/02 31KB
R-11/2011 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2011/05/02 234KB
R-8/2011 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2011/03/28 29KB
R-2/2011 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2011/01/20 25KB
R-2/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2009/01/28 88KB
R-9/2009 OT ZAEA/BFA Eragiketen bolumena eta enpresa-berregituratze eragiketak. BEZ 2009/04/03 105KB
R-4/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onargarritasuna 2009/03/06 77KB
R-1/2009 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2009/01/28 71KB
R-3/2008 ZAEA BFA Helbide-aldaketa pertsona fisiko fiskalak/pertsona juridikoak 2008/12/22 30KB
R-2/2008 BFA ZAEA Helbide-aldaketa pertsona fisiko fiskalak/pertsona juridikoak 2008/12/22 151KB
R-1/2008 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2008/11/24 117KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-7/2011 ZAEA AFA Gastu fiskala bioerregaiak 2011/03/28 24KB
R-4/2010 DFB ZAEA Gastu fiskala bioerregaiak 2010/12/20 17KB
R-3/2010 ZAEA BFA Gastu fiskala bioerregaiak 2010/12/20 17KB
R-8/2009 ZAEA BFA Gastu fiskala bioerregaiak 2009/04/03 183KB
R-7/2009 ZAEA AFA Gastu fiskala bioerregaiak 2009/04/03 144KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-10/2022 OT ZAEA/BFG 2014 PFEZ. Ordainarazteko eskumena 2022/03/25 206KB
R-7/2022 ZAEA BFG Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/02/22 207KB
R-6/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/02/22 121KB
R-5/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 119KB
R-4/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 117KB
R-3/2022 BFG ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 121KB
R-28/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-27/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-26/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-25/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-24/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-23/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-22/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-21/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-20/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-19/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-18/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-17/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 371KB
R-16/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 371KB
R-15/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-14/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-13/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-12/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-11/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-10/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-9/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-4/2017 CCEN AEAT Atxikipen lanak - erabaki leku gunea 2017/02/06 40KB
R-15/2016 DZ BFA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2016/07/28 125KB
R-14/2012 ZAEA BFA Pertsona fisiko/pertsona juridikoak helbide-aldaketa 2012/10/29 187KB
R-27/2011 OT ZAEA Atxikipen lanak - erabaki leku gunea 2011/12/22 189KB
R-26/2011 OT ZAEA Atxikipen lanak - erabaki leku gunea 2011/12/22 189KB
R-25/2011 OT ZAEA Atxikipen lanak - erabaki leku gunea 2011/12/22 48KB
R-23/2011 GFA ZAEA Atxikipen lanak - erabaki leku gunea 2011/11/04 41KB
R-4/2011 GFA ZAEA Akordioa ez betetze formala Talde - Atxikipen lanak 2011/02/21 33KB
R-3/2011 GFA ZAEA Atxikipen lanak - erabaki leku gunea 2011/02/21 39KB
R-6/2009 BFA ZAEA Ohiko bizilekuaren erabakia 2009/04/03 278KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-20/2015 GFA ZAEA EEEZ 2015/12/01 38KB
R-19/2015 GFA ZAEA Gastu fiskala bioerregaiak 2015/12/01 35KB
R-15/2015 GFA ZAEA EEEZerga. EBko estatuetako zergadunentzako aukerako araubidea aplikatzeko eskumena zer administraziok duen 2015/10/19 36KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-13/2022 GFA ZAEA 2016 SZ. I+G+B kenkariaren monetizazioa itzultzeko eskumena 2022/03/25 173KB
R-6/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketa lotuak – Administrazio batek egindako alde bakarreko balorazioa, merkatu-balioaren arabera 2021/12/20 246KB
R-16/2018 CCEN BFA/ZAEA SZ 2018/10/17 226KB
R-15/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/09/14 723KB
R-7/2016 CCEN BFA/ZAEA SZ.Pertsona juridikoak helbide-aldaketa 2016/05/04 165KB
R-7/2013 BFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - eskudantzia Nafarroako operazioak 2013/04/24 549KB
R-17/2012 BFA ZAEA Beste zerga-administrazio baten mendean jarritako entitateko jokaera ikuskatzaileak 2012/11/29 215KB
R-15/2012 GFA ZAEA Administrazio bat baino gehiagok egindako frogaketa-jokaerak 2012/11/29 217KB
R-8/2012 GFA ZAEA Lotutako operazioak - administrazio batek egindako merkatuko balioagatik balioespen unilaterala 2012/07/02 256KB
R-14/2011 GFA ZAEA Erregimenean jokaera ikuskatzaileetatik ondorioztatutako zenbatekoko administrazioen arteko banaketa akta bakarrak 2011/05/26 31KB
R-1/2011 GFA ZAEA operazio-erabaki bolumena - foru-df-ekiko enpresetarako interes maileguengatiko sarrerak 2011/01/20 82KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-6/2015 ZB ODZ - puntu konexioa ez egoiliarrak - ondareen osotasuna eta euskal lurraldeko eskubideak 2015/05/04 200KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-8/2022 DZ ZAEA/BFA BEZ/OEZ- Eragiketaren kalifikazioa eta ordainarazteko eskumena 2022/02/22 123KB
R-13/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/07/27 290KB
R-7/2018 GFA ZAEA 2006-2009 eta 2010. BEZ 2018/06/28 242KB
R-5/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/06/28 343KB
R-4/2018 GFA ZAEA 2009, 2010 eta 2011. BEZ 2018/04/09 385KB
R-3/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/04/09 348KB
R-21/2017 DZ NZL/GFA BEZa 2017/12/22 178KB
R-20/2017 DZ ZAEA/GFA BEZ - SZ 2017/12/22 173KB
R-19/2017 DZ ZAEA/BFA BEZa 2017/12/22 161KB
R-27/2016 DZ AFA/ZAEA BEZ. Bakar aktak formalizazioa 2016/12/28 298KB
R-19/2016 BFA ZAEA BEZ. Bakar aktak formalizazioa 2016/11/04 32KB
R-11/2016 GFA ZAEA BEZa 2016/06/20 190KB
R-6/2016 CCEN BFA/ZAEA BEZa 2016/05/04 48KB
R-3/2016 CCEN BFA/ZAEA BEZa 2016/04/12 183KB
R-12/2015 CCEN ZAEA/BFA Helbide fiskala. Aldaketaren momentu eraginkorraren zehaztapena 2015/06/19 242KB
R-10/2015 GFA ZAEA BEZ. Saldoak itzultzeko administrazio eskuduna 2005 2015/06/19 192KB
R-1/2015 AFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - enpresa-berregituratze operazioak 2015/1/26 193KB
R-11/2014 GFA ZAEA Itzulpena Operazio-bolumena zuzenketa proportzioa - zerga-betebeharpekoaren itzultze eskubidearen agindua 2014/12/19 209KB
R-6/2014 DZ ZAEA/AFA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2014/12/19 216KB
R-5/2014 GFA ZAEA Agindu zerga-betebeharpekoa vs. Administrazioen arteko agindua 2014/10/31 182KB
R-4/2014 BFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2014/10/13 256KB
R-17/2013 ZAEA GFA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2013/09/09 222KB
R-12/2013 ZAEA BFA 155KB
R-11/2013 ZAEA BFA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2013/06/28 217KB
R-10/2013 BFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2013/06/28 336KB
R-8/2013 ZAEA BFA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2013/05/27 339KB
R-1/2013 ZAEA GFA Operazio-bolumenaren erabakia - zenbaketa IS-etan eta BEZean operazioak (aurrerapenak - kontabilitatea) 2013/01/25 26KB
R-9/2012 DZ ZAEA/BFA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2012/07/12 198KB
R-4/2012 GFA NFE BEZa kitapenen lekualdaketa - enpresa-berregituratze operazioak 2012/03/30 189KB
R-24/2011 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - enpresa-berregituratze operazioak 2011/11/29 89KB
R-22/2011 GFA NFE BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2009/09/27 47KB
R-21/2011 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - enpresa-berregituratze operazioak 2011/09/27 68KB
R-18/2011 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2009/06/19 240KB
R-17/2011 DZ ZAEA/BFA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2011/05/26 165KB
R-16/2011 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2011/05/26 33KB
R-15/2011 DZ ZAEA/AFA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2011/05/26 28KB
R-12/2011 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - enpresa-berregituratze operazioak 2011/05/02 35KB
R-10/2011 GFA NFE BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2011/05/02 46KB
R-9/2011 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2011/03/28 37KB
R-6/2011 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2010/12/20 46KB
R-5/2011 DZ ZAEA/BFA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2011/02/21 179KB
R-2/2010 GFA ZAEA Zerga-kudeaketa-jokaeraren bitartez operazioetako aldaketa bolumena 2010/12/20 23KB
R-1/2010 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2010/12/20 53KB
R-13/2009 AFA ZAEA Leku errealizazioa operazioak - komunitate barneko eskuratze automobilak eta kontzesionarioetarako ondorengo salmenta 2009/06/19 174KB
R-12/2009 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2009/06/19 110KB
R-11/2009 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2009/06/19 113KB
R-10/2009 GFA ZAEA BEZa kitapenen lekualdaketa - helbide-aldaketa 2009/05/15 81KB
R-9/2009 DZ ZAEA/BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2009/04/03 119KB
R-4/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2009/03/06 76KB
R-3/2008 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak 2008/12/22 32KB
z/g GFA ZAEA Frogaketa-jokaerak eta ikerketak antzematen dute % bolumena operazioak desberdina aitortuta 2008/11/10 154KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2017 AFA ZAEA Beste Zerga Administrazio baten esparruko erakundeetan egindako ikuskapenak 2017/02/06 122KB
R-21/2016 BFA ZAEA Eragiketa multzoen aldaketa, Zerga Administrazioaren jardunbide bidez 2016/12/28 162KB
R-13/2016 BFA ZAEA Nafarroako Foru Erkidegoa lurralde erkidetzat jotzea. Gatazkaren onargarritasunik eza 2016/06/20 72KB
A-1/2016 CCIN TEAR/TEAFG Ganbararen baliabide iraunkorra 2016/04/12 94KB
R-21/2015 GFA ZAEA BEZ. Egiaztapen-jardueretarako administrazio eskuduna. 2010Eko ekitaldia 2015/11/04 38KB
R-18/2015 BFA ZAEA IRPF. SZ. BEZ. IRNR. Araudiak emateko eta ikuskapenerako Administrazio eskuduna. Demandatutako Administrazioari amore ematea 2015/11/04 28KB
R-4/2015 ZAEA BFA Ohiko bizilekuaren erabakia 2015/03/02 57KB
R-19/2011 GX GFA Aldaketa pertsona fisiko/pertsona juridikoak helbide fiskaleko 2011/07/26 133KB
R-5/2009 ZD ZAEA Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Garazarik ez izatea 2009/03/06 147KB

Ebazpenak. Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordea (urteko ebazpenak)

Ekonomia Ituneko 67. artikuluak (Arbitraje Batzordearen akordioak) honako hau ezartzen du: "Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo."

Eraginkortasuna eta errekurtsoa

Gatazkan dauden zerga-administrazioei eta eragindakoei ebazpena jakinarazi ondoren, administrazioek gauzatu beharko dute ebazpenean bertan aurreikusitako eran.

Arbitraje Batzordearen akordioak, izaera betearazlekoak izanik ere, bakarrik administrazioarekiko auzi-bidean errekurritu ahalko dira, Auzitegi Goreneko dagokion salaren aurrean.

Webean bildutako ebazperen artxiboak PDF formatuan aurkezten dira. Ikusarazi ezean, baliteke bere nabigatzailea eguneraturik ez egotea, edo nabigatzaileak ikustailea instalatuta ez izatea artxibo hauek ikusteko. Adobe Acrobat behera katgatu daiteke doan.

Eguneratze data: 2022/05/04

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2022 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/01/24 221KB
R-2/2022 CCEN ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekuas 2022/01/24 129KB
R-3/2022 GFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 121KB
R-4/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 117KB
R-5/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/01/24 119KB
R-6/2022 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/02/22 121KB
R-7/2022 ZAEA GFA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2022/02/22 207KB
R-8/2022 DZ ZAEA/BFA BEZ/OEZ- Eragiketaren kalifikazioa eta ordainarazteko eskumena 2022/02/22 123KB
R-9/2022 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2022/02/22 194KB
R-10/2022 DZ ZAEA/BFA 2014 PFEZ. Ordainarazteko eskumena 2022/03/25 206KB
R-13/2022 GFA ZAEA 2016 SZ. I+G+B kenkariaren monetizazioa itzultzeko eskumena 2022/03/25 173KB

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-2/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-3/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2021/12/20 113KB
R-5/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketen bolumena 2021/12/20 126KB
R-6/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketa lotuak – Administrazio batek egindako alde bakarreko balorazioa, merkatu-balioaren arabera 2021/12/20 246KB
R-7/2021 BFA ZAEA Eragiketen bolumena - Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2021/12/20 243KB
R-8/2021 DZ ZAEA/BFA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2021/12/20 202KB
R-9/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-10/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-11/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-12/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-13/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-14/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-15/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-16/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 371KB
R-17/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 371KB
R-18/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-19/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-20/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-21/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-22/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-23/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-24/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-25/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 117KB
R-26/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 119KB
R-27/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
R-28/2021 BFA ZAEA Lan-atxikipenak – Lantokiaren kokapena zehaztea 2021/12/20 291KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 20/12/2021 113KB
R-2/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 20/12/2021 113KB
R-3/2021 ZAEA AFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 20/12/2021 113KB
R-5/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketa-bolumena zehaztea 20/12/2021 126KB
R-6/2021 DZ ZAEA/BFA Operaciones vinculadas-valoración unilateral por valor de mercado realizada por una Administración 20/12/2021 246KB
R-7/2021 BFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 20/12/2021 243KB
R-8/2021 DZ ZAEA/BFA Eragiketen kokalekua 20/12/2021 202KB
R-9/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-10/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-11/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-12/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-13/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-14/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-15/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-16/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 371KB
R-17/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 371KB
R-18/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-19/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 291KB
R-20/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-21/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-22/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-23/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-24/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-25/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 117KB
R-26/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 119KB
R-27/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 291KB
R-28/2021 BFA ZAEA Retenciones trabajo-determinación lugar centro trabajo 20/12/2021 291KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2018 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2018/01/18 248KB
R-2/2018 AFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2018/03/26 248KB
R-3/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/04/09 348KB
R-4/2018 GFA ZAEA 2009, 2010 eta 2011. BEZ 2018/04/09 385KB
R-5/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/06/28 343KB
R-6/2018 BFA ZAEA PFEZ 2018/06/28 269KB
R-7/2018 GFA ZAEA 2009-2009 eta 2010 BEZ 2018/06/28 242KB
R-8/2018 ZAEA BFA 2006. SZ 2018/06/28 624KB
R-9/2018 BFA ZAEA 2007. SZ 2018/06/28 632KB
R-10/2018 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2018/07/27 214KB
R-11/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/07/27 219KB
R-12/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/07/27 245KB
R-13/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/07/27 290KB
R-14/2018 ZAEA BFA Pertsona fisikoen helbide fiskala 2018/09/14 282KB
R-15/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/09/14 723KB
R-16/2018 CCEN BFA/ZAEA SZ 2018/10/17 226KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2017 AFA ZAEA Beste Zerga Administrazio baten esparrko erakundeetan egindako ikuskapenak 2017/02/06 122KB
R-2/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 40KB
R-3/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 83KB
R-4/2017 CCEN ZAEA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2017/02/06 40KB
R-5/2017 ZAEA GFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 47KB
R-6/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-helbidea 2017/05/12 222KB
R-7/2017 GFA ZAEA Eragiketen bolumena- eragiketen kokapena zehaztea 2017/05/12 339KB
R-8/2017 ZAEA BFA Eragiketen bolumena 2017/05/12 265KB
R-9/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/06/21 197KB
R-10/2017 ZAEA AFA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 216KB
R-11/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumna - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 261KB
R-12/2017 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/10/24 234KB
R-13/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumena- eragiketen kokapena zehaztea 2017/11/15 189KB
R-14/2017 GFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2017/11/15 221KB
R-15/2017 DZ ZAEA Operazioen lokalizazioa 2017/11/15 176KB
R-16/2017 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/12/21 227KB
R-17/2017 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/12/21 284KB
R-18/2017 ZAEA BFA Pertsona fisikoe egoitza fiskala 2017/12/22 282KB
R-19/2017 DZ ZAEA/BFA BEZ 2017/12/22 161KB
R-20/2017 DZ ZAEA/GFA BEZ/SZ 2017/12/22 173KB
R-21/2017 DZ NZL/GFA BEZ 2017/12/22 178KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
A-1/2016 CCIN TEAR/TEAFG Ganbararen baliabide iraunkorra 2016/01/12 94KB
R-1/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/01/27 295KB
R-2/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/02/27 184KB
R-3/2016 CCEN BFA/ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/04/12 183KB
R-4/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Auzitara eramandako administrazioaren amore ematea 2016/04/12 59KB
R-5/2016 AFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza 2016/03/02 85KB
R-6/2016 CCEN BFA/ZAEA IVA. Cambio de domicilio fiscal personas jurídicas. Efectos falta de notificación del cambio de domicilio 2016/05/04 48KB
R-7/2016 CCEN BFA/ZAEA SZ. Pertsona juridikoen egoitza fiskala. 2007 ekitaldian zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2016/05/04 165KB
R-8/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/05/04 72KB
R-9/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/05/04 71KB
R-10/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/06/20 70KB
R-11/2016 GFA ZAEA BEZ. Ondasun higiezinen errentamenduaren eta azpierrentamenduaren ondoriozko etekinak. Ordainarazpena egiteko administrazio eskuduna 2016/06/20 190KB
R-12/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/06/20 30KB
R-13/2016 BFA ZAEA Nafarroako Foru Erkidegoa lurralde erkidetzat jotzea. Gatazkaren onargarritasunik eza. 2016/06/20 72KB
R-14/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2016/06/20 205KB
R-15/2016 CCEN BFA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2016/07/28 125KB
R-16/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/07/28 62KB
R-17/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/07/28 62KB
R-18/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/11/04 79KB
R-19/2016 BFA ZAEA BEZ. Bakar aktak ormalizazioa 2016/11/04 36KB
R-20/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/11/04 29KB
R-21/2016 BFA ZAEA Eragiketa multzoen aldaketa, Zerga Administrazioaren jardunbide bidez 2016/12/28 162KB
R-22/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 29KB
R-23/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 29KB
R-24/2016 DFB ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 30KB
R-25/2016 OT BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 94KB
R-26/2016 OT BFA/ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 108KB
R-27/2016 OT AFA/ZAEA EEEZ/BEZ 2016/12/28 298KB
R-28/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 65KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d.. PDF
A-1/2015 GFA ZAEA Arbitraje Batzordearen R8/2012 Ebazpenaren gauzatze-gertakaria 2015/06/19 91KB
R-1/2015 AFA ZAEA BEZ. 2004 eta 2005 ekitaldietan zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2015/01/26 59KB
R-2/2015 GFA ZAEA BEZ. Pertsona juridikoen helbide fiskala zehaztea 2015/01/26 84KB
R-3/2015 GFA ZAEA BEZ. SZ. 2005-2008 ekitaldietan zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2015/01/26 59KB
R-4/2015 ZAEA BFA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/03/02 57KB
R-5/2015 BFA ZAEA SZ. Zergaren egiaztapenerako eta ikerkuntzarako administrazio eskuduna. 2007 eta 2008 ekitaldiak 2015/03/02 84KB
R-6/2015 BFA ZAEA OEetaEJDZ. Foru-lurraldean kokatutako ondasunen mortis causa eskurapena edo inter vivosko dohaintza, atzerrian bizi den egoiliarraren aldetik 2015/05/04 68KB
R-7/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/05/04 231KB
R-8/2015 CCEN ZAEA/BFA BEZ. Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2015/06/19 239KB
R-9/2015 CCEN ZAEA/BFA BEZ. PFEZ. Ez dago arrazoirik ZZOren erantzun loteslerako 2015/06/19 188KB
R-10/2015 GFA ZAEA BEZ. Saldoak itzultzeko administrazio eskuduna 2005 2015/06/19 192KB
R-11/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren helbide fiskala Gatazka ez onartzea Administrazioen arteko desadostasun ezarengatik 2015/06/19 187KB
R-12/2015 CCEN ZAEA/BFA Helbide fiskala. Aldaketaren momentu eraginkorraren zehaztapena 2015/06/19 242KB
R-13/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/07/16 209KB
R-14/2015 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/07/16 28KB
R-15/2015 GFA ZAEA EEEZerga. EBko estatuetako zergadunentzako aukerako araubidea aplikatzeko eskumena zer administraziok duen 2015/10/19 36KB
R-16/2015 CCEN ZAEA/BFA SZ. Zergaren ordainarazpenerako administrazio eskuduna. Gatazka ez onartzea 2015/10/19 35KB
R-17/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/10/19 58KB
R-18/2015 BFA ZAEA IRPF. SZ. BEZ. IRNR. Araudiak emateko eta ikuskapenerako Administrazio eskuduna. Demandatutako Administrazioari amore ematea 2015/11/04 28KB
R-19/2015 GFA ZAEA EEEZ. EBko zergadunentzako aukerako araubidea eta konturako atxikipenak aplikatzeko administrazio eskuduna. 2015/12/01 35KB
R-20/2015 GFA ZAEA EEEZ. EBko zergadunentzako aukerako araubidea eta konturako atxikipenak aplikatzeko administrazio eskuduna. 2011ko ekitaldia 2015/12/01 38KB
R-21/2015 GFA ZAEA BEZ. Egiaztapen-jardueretarako administrazio eskuduna. 2010Eko ekitaldia 2015/125/02 38KB
R-22/2015 GFA ZAEA BEZ. Zergaren ordainarazpenerako administrazio eskuduna. 2007 eta 2008 ekitaldiak 2015/12/28 47KB
R-23/2015 BFA ZAEA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/12/28 26KB
R-24/2015 BFA ZAEA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/12/28 25KB
R-25/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala. Demandatutako administrazioaren amoreematea 2015/12/28 28KB
R-26/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/12/28 50KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2014 OT GFA/ZAEA BEZ. Kuotak itzultzea. Konkurtso Administrazioa alderdi interesdun gisa pertsonatzea. Ukatzea 2014/10/13 172KB
R-2/2014 OT ZAEA/BFA Bidegabeko diru-sarrerak itzultzea. Atzera egitea 2014/10/13 161KB
R-3/2014 OT ZAEA/BFA Zerga egoitza. Administrazio eskudunaren onarpena 2014/10/13 159KB
R-4/2014 BFA ZAEA BEZ. Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. 2004. urteko saldoak itzultzea 2014/10/13 272KB
R-5/2014 GFA ZAEA BEZ. Eragiketa bolumena. Gatazka ez onartzea 2014/10/31 187KB
R-6/2014 OT ZAEA/AFA BEZ. 2007ko kuotak itzultzea. Administrazio eskudunaren onarpena 2014/12/19 221KB
R-7/214 ZAEA BFA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza 2014/12/19 370KB
R-8/2014 OT ZAEA/BFA BEZ. Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Administrazio eskudunaren amore ematea 2014/12/19 195KB
R-9/2014 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Administrazio bultzatzaileak atzera egitea administrazio demandatuaren onarpenaren ondorioz 2014/12/19 166KB
R-10/2014 GFA ZAEA BEZ. SZ. Administrazio eskuduna finkatzea. Bi administrazioen arteko akordioa 2014/12/19 193KB
R-11/2014 GFA ZAEA BEZ. Eragiketa bolumena. Administrazio eskuduna 2014/12/19 214KB
R-12/2014 ZAEA GFA IS. SZ. Administrazio eskumenduna. Gatazkaren onartezintasuna 2014/12/19 177KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2013 ZAEA GFA BEZ. SZ. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onartezintasuna. Arbitraje Batzordearen eskumena 2013/05/25 232KB
R-7/2013 BFA ZAEA Araudiaren gaineko eskumena. 2002ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zergaren ikuskapena eta ordainarazpena 2013/04/24 549KB
R-8/2013 ZAEA BFA Sozietateen gaineko Zergaren (2004) eta BEZaren (2007) gaineko araugintza-, ikuskapen- eta ordainarazpen-eskumena 2013/05/27 348KB
R-10/2013 BFA ZAEA BEZ. Ikuskaritza eskumena 2013/06/28 336KB
R-11/2013 ZAEA BFA BEZ. Eragiketen bolumena. Arbitraje Batzordearen eskumenak 2013/06/28 217KB
R-12/2013 ZAEA GFA Artxibatzea, gatazkarik ez egoteagatik 2013/06/28 159KB
R-13/2013 ZAEA GFA BEZ. Ikuskatzeko eskumena. Eragiketa bolumena 2013/06/28 190KB
R-14/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/07/24 349KB
R-16/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/09 288KB
R-17/2013 ZAEA GFA BEZ. SZ. Eragiketa bolumena. Administrazio eskuduna 2013/09/09 228KB
R-18/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/27 275KB
R-19/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/27 278KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza. Gatazka ez da onartzen 2012/01/31 220KB
R-2/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza. Administrazio demandatuak amore ematea.Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2012/01/31 171KB
R-3/2012 ZAEA BFA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza 2012/03/30 277KB
R-4/2012 GFA ZAEA BEZaren saldoak pasatzea (xurgapena) 2012/03/30 194KB
R-5/2012 ZAEA BFA Pertsona juridiko baten zerga-egoitzaren aldaketaren eraginkortasuna 2012/03/30 201KB
R-6/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitzaren aldaketaren eraginkortasuna 2012/05/11 201KB
R-7/2012 GFA CFN Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2012/05/31 169KB
R-8/2012 GFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena. Eragiketa lotuen balorazioa 2012/07/02 262KB
R-9/2012 OT BFA/ZAEA BEZ. Saldoen lekualdaketa. Epez kanpoko planteamendua 2012/07/02 203KB
R-11/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten egoitza fiskala 2012/09/28 257KB
R-14/2012 ZAEA BFA Pertsona fisiko baten egoitza fiskala 2012/10/29 192KB
R-15/2012 GFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena 2012/11/29 223KB
R-16/2012 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2012/11/29 199KB
R-17/2012 BFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena. Gatazka ez onartzea inhibitzeko errekerimendua garaiz kanpokoa izateagatik 2012/11/29 220KB
R-19/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten egoitza fiskala 2012/12/27 255KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2011 GFA ZAEA Maileguen interesengatiko diru-sarreren eragiketen bolumena zehaztea 2011/01/20 94KB
R-2/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza. Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2011/01/20 25KB
R-3/2011 GFA ZAEA PFEZ: lan-etekinen atxikipenak 2011/02/21 45KB
R-4/2011 GFA ZAEA PFEZ: lan-etekinen atxikipenak 2011/02/21 39KB
R-5/2011 BFA ZAEA BEZ.2004ko ekitaldiko BEZa itzultzea edo konpentsatzea 2011/02/21 183KB
R-6/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/02/21 57KB
R-7/2011 AFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 24KB
R-8/2011 BFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 30KB
R-9/2011 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 39KB
R-10/2011 BFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/05/02 51KB
R-11/2011 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/05/02 263KB
R-12/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/05/02 40KB
R-13/2011 BFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/05/02 35KB
R-14/2011 GFA ZAEA SZ: akta bakarreko erregimeneko ikuskaritza-jardueretatik eratorritako zenbatekoa Administrazioen artean banatzea 2011/05/26 38KB
R-15/2011  OT AFA/ZAEA Administrazio batek eskumena onartzea 2011/05/26 29KB
R-16/2011 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/05/26 35KB
R-17/2011 OT BFA/ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Administrazio batek eskuduntzaren onespena 2011/05/26 30KB
R-18/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 249KB
R-19/2011 XG GFA Pertsona fisikoen egoitza eta bizilekua 2011/07/26 133KB
R-20/2011 GFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 59KB
R-21/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/09/27 74KB
R-22/2011 GFA CFN BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/09/27 53KB
R-23/2011 GFA ZAEA Lan etekinen atxikipenak. Lantokiaren kokapena. PFEZ 2011/11/04 45KB
R-24/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/11/29 97KB
R-25/2011 OT ZAEA/BFA Lan etekinen atxikipenak. Lantokiaren kokapena. PFEZ 2011/12/22 50KB
R-26/2011 OT ZAEA/DFB PFEZaren atxikipenak. Administrazio eskuduna 2011/12/22 193KB
R-27/2011  OT ZAEA/BFA PFEZaren atxikipenak. Eskumeneko Administrazioa 2011/12/22 151KB
R-29/2011 ZAEA BFA Zerga-egoitza 2011/12/22 249KB
P-2/2011 OT ZAEA/BFA 2004ko BEZa itzultzeko eskumena 2011/03/28 163KB
P-3/2011 OT GFA/ZAEA Inportazioen BEZa itzultzea 2011/11/04 190KB
P-4/2011  GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/05/02 196KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
R-1/2010 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2010/12/20 53KB
R-2/2010 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2010/12/20 23KB
R-3/2010 ZAEA BFA Administrazio demandatuak amore ematea 2010/12/20 17KB
R-4/2010 BFA ZAEA Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2010/12/20 17KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
1/2009 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2009/01/28 72KB
2/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2009/01/28 44KB
3/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak. BEZa - SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Liskar judiziala 2009/01/28 101KB
4/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onargarritasuna 2009/03/06 77KB
5/2009 OT BFA/JA Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Gatazkarik ez izatea 2009/03/06 147KB
6/2009 BFA ZAEA PFEZ. Bestelako gaiak: gatazkaren onargarritasuna. Arbitraje Batzordeko eratu aurreko gatazkak. Justizia Auzitegiek ebazteko zain dauden auziak 2009/04/03 187KB
7/2009 ZAEA AFA Impuesto sobre Hidrocarburos. Gasto fiscal biocarburantes 2009/04/03 137KB
8/2009 ZAEA BFA Impuesto sobre Hidrocarburos. Gasto fiscal biocarburantes 2009/04/03 82KB
9/2009 OT ZAEA/BFA Eragiketen bolumena eta enpresa-berregituratze eragiketak. BEZ 2009/04/03 105KB
10/2009 GFA ZAEA IVA. Traslado de saldos pendientes de una Administración a otra en caso de cambio de domicilio 2009/05/15 82KB
11/2009 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2009/06/19 105KB
12/2009 GFA ZAEA Saldoen lekualdatzea. Enpresak berregituratzeko eragiketak. BEZ 2009/06/19 92KB
13/2009 AFA ZAEA Elkartebarneko ondasun-eskuraketak burutzen diren tokia. Autoak eta geroko salmenta kontzesionarioei. BEZ 2009/06/19 164KB
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF
z/g BFA ZAEA SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Auzitegiek ebatzi dituzten gaiak edo ebatzi gabe daudenak 2008/05/12 158KB
z/g GFA ZAEA BEZ. Eragiketen bolumena. Atzera egitea 2008/11/10 158KB
z/g BFA ZAEA SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Auzitegiek ebatzi dituzten gaiak edo ebatzi gabe daudenak. Ebazpenen ezeztapena 2008/11/10 166KB
R-1/2008 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2008/11/24 119KB
R-2/2008 BFA ZAEA Helbide-aldaketa pertsona fisiko fiskalak/pertsona juridikoak - Gatazkaren onargarritasuna 2008/12/22 155KB
R-3/2008 BFA ZAEA BEZa. Administrazio eskuduna - Gatazkaren onargarritasuna 2008/12/22 32KB
R-4/2008 GFA ZAEA BEZa. Saldoen lekualdaketa Beste gai batzuk: Arbitraje Batzordearen eskumena: ebatzitako auziak edota auzitegiek ebazteko daudenak. 2008/12/22 43KB

  • Egoitza:

    Gaztelako Atea kalea, 15
    01007 Vitoria-Gasteiz

Azken aldaketako data: