Etxebizitza

Gaiak

Informazio erabilgarria, babestutako etxebizitza lortu, etxebizitza erabiliaren alokairua, diru-laguntzak, jabekideen erkidegoak...

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

 • Orientabide praktikoak

  Orientabide praktikoak: etxebizitza erosi eta errentan eman , finantzatu, araudia, Etxebiderekin harremanetan jarri...

 • Babestutako etxebizitza lortu

  Babestutako etxebizitza lortzeko eta kudeatzeko lotura duten informazio eta tramiteak.

 • Etxebizitza erabilia errentan eman

  Etxebizitza bat alokatzeko edo zurea alokairuan jartzeko informazioa eta zerbitzuak, alokairuaren inguruko arazoak konpondu...

 • Laguntzak eta diru-laguntzak

  Etxebizitza erosi, Etxebizitza Prestazio Osagarria (PCV/EPO), etxebizitza birgaitzea, familien gainzorpetzea, bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresak...

 • Jabekideen erkidegoa

  Jabekideen erkidegoentzako, eraikinak birgaitzeko eta ikuskaritza teknikoak egiteko informazio eta zerbitzuak.

Informazio gehiago etxebizitzari buruz