Fecha de la última modificación: 25/06/2007
Europar Batasunean substantzia kimikoen kudeaketaren inguruko 1907/2006 Erregelamenduaren REACH erregelamendua eskakizun eta inplikazioak

2003. urte bukaeran, Europako Batzordeak marko arauemailea proposatu zuen EBn inportatzen edo fabrikatzen diren substantzia kimikoetarako. Horrek bere barnean hartzen du erregistratzeko, ebaluatzeko eta baimentzeko sistema (REACH) eta azken helburua industria erabilera duten substantzia guztiek ebaluaketa eta saiakuntza sistema bakarra izatea da. Proposatutako sistemak substantzia kimikoak kontrolatzea du helburu. Horretarako, erabilerari lotutako arriskuak ebaluatzea, eta erabilera eta kudeaketa ziurrerako neurriak proposatzea du oinarritzat, betiere, EBren zuhurtzia irizpidea kontuan hartuta.Pdf formatoko dokumentua:
Europar Batasunean substantzia kimikoen kudeaketaren inguruko 1907/2006 Erregelamenduaren REACH erregelamendua eskakizun eta inplikazioak (1,12 Mb)