Segurtasun praktikoa eraikuntzan (2009)

Segurtasun praktikoa eraikuntzan (2009)
 
Argitalpena
2009

Deskribapena

? ? ? ? ?

"Seguridad práctica en la construcción" 1993ko argitalpenaren berrikusketaren euskaratua da.

21 kapituluek, eraikuntza-lan baten ordena kronologikoari jarraitzen diotenak, Eranski batek eta segurtasun-azterlanak egiteko Aurkibide batek osatzen dute.

Eranskinetan, berriz, interesgarria jo da eraikuntza-lan batean tarteko izan ohi diren legeria, definizio, erakunde, prestakuntza, prebentzio-medikuntza, elementu, ekipo eta abar ezberdinei buruzko erreferentziak jasotzea.

Nolanahi er, ez da Lege Xedapenei buruzko zerrenda orokorra egin, praktikoagotzat jo baita, tratuaren puntu bakoitzari aplikatzea dagozkion Lege Xedapenak, Gidaliburu Teknikoak, UNE Arauak, Eskuliburuak eta abar aipatzea.