EAEko gainazaleko ur kontinentalen karakterizazioa

2000ko urrian, Europa Parlamentuak adostutako akordio baten bitartez ezarri zen Europako Erkidegoaren jardute eremua uren politikari dagokionez: Uraren Esparru Zuzentaraua 2000/60/EE (UEZ). Ur masen egoera ekologikoa zehaztea da UEZak ezartzen duen lehenengo ekimenetarikoa. Horretarako beharrezkoa da ur masen azterketa (edo karakterizazioa) 

Azken eguneratzea: 16/12/2016