[28] - Euskadiko kooperatiben Legea

Erakundea:
Lana eta Enplegua
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita
Testu osoa deskargatzea

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Testu bakar batean bateratzea eta integratzea eginiko aldaketak, enpresa egiteko bestelako aukera den sozietate mota horren eraginkortasunerako eta baliagarritasunerako gai nuklear erabakigarriak argitzeko, hala nola bazkideek zor sozialak direla-eta dituzten erantzukizunak.

Beste helburu batzuk:
  • Kooperatiba mota jakin batzuen (etxebizitzak, garraioa) lege-konfigurazioa berrikustea.
  • Sozietateen zuzenbideko gidalerro nagusiak gehitzea (gobernu kooperatiboa araupetzea).
  • Hobekuntza juridiko-teknikoak, arauari koherentzia emateko, araua interpretatzeko eta arauaren aplikazio praktikoa egiteko lagungarri direnak.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:

Kooperatibak

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2018ko hirugarren lauhilekoan

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea ---

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketako data: