E.R.M. MOP16/MOP5 erregulazio eta neurketako estazio berria eta konexioak» izeneko proiektua, Eibar udalerrian.

Ondoren aipatuko den instalazio-proiektua jendaurrean jartzen da, honako xedapen hauek aintzakotzat hartuta: urriaren 7ko Hidrokarburoen Alorrari buruzko 34/1998 Legeko 73.4 artikulua (1998-10-08ko EAO) eta abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretua (2002-12-31ko EAO); 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeei buruzko Legeko 17.2 eta 52. artikuluak (1954-12-17ko EAO); Lege horri buruzko 1957ko apirilaren 26ko Araudiko 56. artikulua (1957-06-20ko EAO); eta urriaren 1eko 39/2015 Legeko 83. artikulua, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoa (2015-10-02ko EAO);“ E.R.M. MOP16/MOP5 Erregulazio eta neurketako Estazio Berria eta Konexioak” izeneko proiektua, Eibar Udalerrian.

Azken aldaketako data: