Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak.

[prestatzeko-bekak]

Deskribapena


Xedea

Atzerriko zentroetan ikastaroak eta egonaldiak egiteko bekak eta laguntzak, eta Estatuko zentroetan egindako goi mailako prestakuntza-jarduetarako, kudeaketa sanitarioan edo osasun publikoan trebatzeko direneean.

Aurrekontuko zuzkidura

108.010 euros
Prestazio ekonomikoa

Muga 

Beken diru-hornidurak ezingo du hileko 1.500 €ko (mantenu-gastuak) gehienezko zenbatekoa gainditu. Matrikukarako zenbatekoa ezingo da izan 8.000 € baino handiagoa, ostaturakoa hilean, 1.000 € eurokoa baino handiagoa, eta bidaia eta materialerako, ez da 2.000 € eurotik gora pasatuko.

Ordainketa-modua:

Emandako diru-laguntzaren zenbateko osoaren %75a Erabakiarekin batera emango da. Gainontzeko %25a jasotzeko, bekaren onuradunak, prestakutza burutu, eta gehienez, bi hilaberen buruan Aginduan zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Nori dago zuzenduta


 • Pertsona fisikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Zerga betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko. | Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Eskatzailearen bizilekuari buruzko datuak egiaztatzeko | Eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenagotik, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea.
  • Goi-mailako edo erdi mailako unibertsitatea izatea.
 • Betekizunak

  • Eskaerarekin joaten den dokumentazioa | Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

  Ebazten duen erakundea

  • Osasuna > Osasun Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

  Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

  Kodea

  0086103

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren hiru hilabeteren buruan

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Ez onartzea

  Ebazpena emana

  Justifikazioa