Osasun Saila

Euskadin hartutako azken neurriak

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, gaur goizean, Osasuneko Sailburuaren 2021eko urriaren 6ko AGINDUA (leiho berri batean irekitzen da) argitaratu da. Aginduan, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko Lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren beharrezkoak diren prebentzio-neurriak jasotzen dira, honako aldaketa hauekin:


Neurri orokorrak eta prebentziozkoak

 • Oro har, pertsonen artean 1,5 metroko distantzia gordetzeko ahalegina egin beharko da leku publikoetan, eta distantzia hori gordetzeko are ahalegin handiagoa egin beharko da barruti itxietan.
 • Modu berean, eskuak soluzio hidroalkoholikoarekin edo ur eta xaboiarekin sarriago garbitzeko ahalegina egin beharko da.
 • Erabilera publikoko establezimenduek eta lekuek etengabeko aireztapena bermatu beharko dute.

Maskaren erabilera

 • Maskara erabiltzeak nahitaezkoa izaten jarraitzen du erabilera publikokoa den edo publikoarentzat zabalik dagoen edozein espazio itxitan. Aire zabaleko espazioetan maskara nahitaez erabili beharko da, baldin eta pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko distantzia etengabe gordetzeko aukerarik ez badago, bizikide diren taldeetan izan ezik.

Edukiera

 • 5.000 pertsona baino gehiagorentzako edukiera duten barruti itxietan, gehieneko edukiera % 80koa izango da, eta ezingo da elikagairik edo edaririk kontsumitu ekitaldietan, ez barrualdeetan ez kanpoaldeetan.

Ordutegiak

 • Merkataritza-, gizarte- eta kultura-jardueretarako ixteko eta irekitzeko ordutegia horren inguruan aplikagarria den ordutegien ohiko arauketara egokituko da.

Ekitaldiak

 • Ekitaldiak antolatzean, Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ezartzen dituen jarraibideak bete beharko dira. (Hemen argitaratuko dira, datozen egunotan: www.euskadi.eus/koronabirusa).
 • Ekitaldiak egin bitartean, barneko eta kanpoko barrutietan ura baino ezingo da kontsumitu; beste elikagairik eta edaririk ezingo da hartu. Elikagaiak eta edariak ostalaritzako eta jatetxeetako espazioetan baino ezingo dira saldu eta kontsumitu. (Adibideak: futboleko edo beste kirol batzuetako partidak, kontzertuak…).

Osasun-arloko erantzukizuna

 • Kutsatuta daudenek eta haiekin kontaktuan egon direnek Euskadiko COVID-19aren Kasu eta Kontaktuen Zaintza Sarearen jarraipen- eta trazabilitate-lanean elkarlanean jarduteko betebeharra dute. Beraz, herritarrei eskatzen zaie segimendua egiteko pertsona arduradunek egiten dizkieten deiei arreta ematean zorroztasunez erantzuteko eta eskatzen dieten informazioa ahalik eta bizkorren emateko eta informazioa ahalik eta egiazkotasun handienez emateko.

Biziberri Plan Berria

Dekretu berria

Irailaren 18etik indarrean izango de dekretuak (leiho berri batean irekitzen da) neurri hauek izango ditu:

NEURRIAK

 • Merkataritza-, gizarte- eta kultura-jarduera guztietarako itxiera-mugako ordutegia 03: 00ak arte luzatzea.
 • Jardueretan, gehienez ere, ehuneko 75eko edukiera ematea lokal eta instalazio guztiei.
 • Edozein motatako gizarte-, kultura- edo kirol-ekitalditarako esparruetan gehienez ere 1.500 pertsona bildu ahal izango dira barnealdeetan, eta 1.800 pertsona kanpoan. 3.000 lagunetik gorako edukiera duten esparru itxietan, gehieneko edukiera ez da ehuneko 40tik gorakoa izango, eta esparru irekietan, ehuneko 60tik gorakoa.
 • Ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduetarako edukieraren ehuneko 75 ezartzen da barnealdeetan. Barran edo zutik kontsumitzeko debekuari eusten zaio. Barnealdeetan zerbitzua 8 laguneko taldetan eta 12 laguneko taldeetan antolatzen jarraituko da.
 • Joko- eta apustu-establezimenduek eta txoko eta elkarte gastronomikoek ostalaritza-sektorerako aurreikusitako baldintzen oso antzekoak bete beharko dituzte.
 • Lonjak, gazte-lokalak eta antzekoak berriro ireki ahal izango dira 16 eta 29 urte bitarteko adin-tartean txertaketak jarraibide osoaren % 85 gainditzen duen unetik aurrera.
 •  Diskotekak eta gaueko aisialdiko gainerako establezimenduak berriz irekitzeko gaikuntza ematen da, honako arau hauen arabera: edukiera-muga barrualdeetan, edukieraren ehuneko 50ean; debekatuta dago barran edo zutik kontsumitzea. Dantza-pista maskara batekin bakarrik erabili ahal izango da. Gainerako xedapenak ostalaritza-sektoreari aplikatzen zaizkionak dira.
 • Barnealdeetan egiten diren museoetara, erakusketa-aretoetara, jolas-zentroetara eta turismo-zentroetara taldeek egiten dituzten bisiten gehieneko kopurua 20 pertsonara arte handitzea.
 • Barne-instalazioetako kirol-jarduera 16 pertsonako taldeetan egituratu ahal izatea ahalbidetzen da.
 • Administrazio publikoek eta enpresek aurrez aurreko jardunera itzultzea erabaki ahal izango dute urrutiko lanari edo telelanari buruzko araudiak arautzen ez dituen lanpostu guztietan. Lan-eremu bakoitzaren tipologia eta baldintza bereziak kontuan hartu beharko dira, eta oinarrizko prebentzio-neurriak mantendu beharko dira, hala nola maskara erabiltzea eta aireztatzea, lan-osasuneko zerbitzuek adierazitakoaren arabera.

 

38/2021 DEKRETUA, irailaren 17koa, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak testu bateginean jaso, eguneratu eta zehaztekoa (leiho berri batean irekitzen da)

Informazio gehiago: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/71625-consejo-asesor-del-labi-luz-verde-nuevas-medidas-hacia-recuperacion-una-actividad-social-normalizada

Biziberri Plan Berria

Dekretu berria

Irailaren 1etik indarrean izango den dekretuak (leiho berri batean irekitzen da) neurri hauek izango ditu:
 • Jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera ehuneko 60koa izango da lokal eta instalazio guztientzat, muga espezifiko bat aplikatzen den kasuetan izan ezik.
 • Oro har, ezartzen da edozein motatako gizarte-, kultura- edo kirol-ekitalditarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango direla barnealdeetan eta 800 pertsona kanpoan.
  • 600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, barnealdeetan 800 pertsonako maximoa izango da, eta kanpoan 1.200 pertsonakoa.
  • 5.000 pertsonatik gorako edukiera duten esparruetan, gehieneko edukiera ezin izango da ehuneko 30 baino handiagoa izan, betiere prebentzio-neurri orokorrak betez.
 • Ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduetan, edukieraren ehuneko 50 ezartzen da barrukoetan. Zerbitzua, barnealdeetan zein terrazetan, gehienez zortzi lagunekoa izan daiteke mahai bakoitzeko edo mahai talde bakoitzeko, bizikideen kasuan izan ezik.
 • Barran edo zutik kontsumitzeko debekuari eusten zaio, barruan zein kanpoan. Arau horiek berak aplikatuko zaizkie joko-lokalei eta txokoei edo elkarte gastronomikoei.
 • Indarrean jarraituko du merkataritza-, gizarte- eta kultura-jarduera guztiak goizeko ordu batetan ixteko muga-ordutegiak, bata III. eta IV. taldeetan sailkatutako gazte-lokalen eta gaueko aisialdiko establezimenduen itxierak ere.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren abuztuaren 3ko autoaren arabera, zuzendu egiten da hondartzetako eta igerilekuetako joan-etorrietan eta ibilaldietan maskarak erabiltzeari buruzko atala. Hau da, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea pertsonen arteko gutxieneko distantzia etengabe mantentzea ezinezkoa denean.

36/2021 DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 33/2021 Dekretua, uztailaren 7koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa. (leiho berri batean irekitzen da)

Neurrien laburpena jasotzen duen infografia  (PDF, 168 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Ohiko galderen erantzunak. 2021eko irailaren 1ean eguneratutako dokumentua  (leiho berri batean irekitzen da)

Biziberri Plan Berria

DEKRETU BERRIA

Uztailaren 23an indarrean sartzen den Dekretuak (leiho berri batean irekitzen da) indarrean dauden neurriei eusteaz gain, honako erabaki hauek ere hartzen ditu:

 • Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da trantsitua duten hiri-inguruneetan. Gainera, ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduetan nahitaez eta uneoro erabili behar da maskara, barrualdeetan zein terrazetan, salbuespen bakarra elikagaiak edo edariak hartzeko unea da.
 • Gaueko 01: 00etara aurreratzen da merkataritza-, gizarte- eta kultura-jarduera guztiak ixteko gehieneko ordutegia.
 • Jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera % 35era murriztu da lokal eta instalazio guztietarako, ostalaritzarako barne, dagoeneko kontratatuta dauden jardueretarako izan ezik; eta, gainera, murriztu egin da gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldietako gehieneko pertsona-kopurua.
 • Kutsatze-kasu batek edo kontaktu estuek nahitaez lagundu behar dute kutsatzeen miaketan. Dekretuak konfinatzeko edo berrogeialdia egiteko betebeharra ere ezartzen du, agintarien eta osasun-zerbitzuen jarraibideak betez.
 • Herritarrei, beren autoerantzukizunean oinarrituta, autolimitazio boluntarioa eskatzen zaie, honako neurri hauek aplikatzeko:
  • Gaueko ordu batetik seietarako mugigarritasuna mugatzea.
  • Taldea gehienez ere sei pertsonatara mugatzea.
  • Autokonfinamendua eta autoisolamendu pertsonala, lehen sintomak izan bezain laster; baita osasun-zerbitzuekiko komunikazioa ere.

Ikusi Lehendakariaren prentsaurrekoa: hhttps://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/70859-consejo-asesor-del-labi-acuerda-reforzar-las-medidas-preventivas(leiho berri batean irekitzen da)

35/2021 DEKRETUA, uztailaren 23koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 33/2021 Dekretua, uztailaren 7koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa. (leiho berri batean irekitzen da)

AZKEN NEURRIAK

DEKRETU BERRIA

LABIaren Aholku Batzordeak Dekretu (leiho berri batean irekitzen da) berri bat onartu du uztailaren 7 ko bileran.

Hauek dira testu juridikoaren eduki nagusiak:

 • Aurreko dekretuko neurrien blokeari eustea. Hau da, neurri murriztaileen arintzea gelditu egingo da oraingoz, eta egungo goranzko bilakaera egonkortu eta jaitsi arte.
 • Indarrean dauden neurriez gain,   "botiloi" edo "jaiegun ez diren" jaiak edo pertsonen pilaketa adierazten duten antzeko beste ekitaldi batzuk egitea debekatzen da. Debeku hori aplikatuko da metro eta erdiko pertsonen arteko distantzia eta aplikatu beharreko gainerako prebentzio-neurriak errespetatzen ez dituzten topaketa horietan, bai barrukoetan, bai kanpokoetan.
 • Horrez gain, egungo joerak jarraituz gero edo ospitale-presioa areagotuz gero, merkataritza-, gizarte- eta kultura-jarduerak ixteko muga-ordutegia aurreratzea eta beste neurri osagarri batzuk hartuko dira kontuan.

Egoeraren ezegonkortasuna eta ziurgabetasuna direla eta, Dekretuaren egoera eta edukia berriz ebaluatuko dira hamabost eguneko epean.

Ikusi Lehendakariaren prentsaurrekoa: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/70474-lehendakari-llama-volver-situar-centro-cumplimiento-las-medidas-basicas-prevencion-personal-comunitaria (leiho berri batean irekitzen da)

33/2021 DEKRETUA, uztailaren 7koa, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa. (leiho berri batean irekitzen da)

Biziberri Plan Berria

Egoera berriaren baitan, LABIren Aholku Batzordeak Dekretua aldatu du.

Indarrean sartzeko data: ekainaren 19a.

Hauek dira hartutako erabaki garrantzitsuenak:

 • Jarduerak ixteko ordutegia gaueko ordu biak arte luzatuko da. Oro har, edukieraren muga % 60-koa izango da.
 • Edozein gizarte-, kultura- edo kirol-ekitalditarako, gehienez 600 pertsona egongo dira barruan eta 800 kanpoan. 1.600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, maximoa 800 pertsonara zabaltzen da barnealdean eta 1.200 pertsonara kanpoan. 5.000 pertsonatik gorako edukiera duten instalazioetan, gehieneko edukiera % 30ekoa izango da.
 • Ostalaritzan, mahai bakoitzeko sei lagun elkartzea ahalbidetzen da, bai kanpoan eta baita barruan ere. Barneko edukiera % 50-ean mantenduko da.
 • Txokoak eta elkarte gastronomikoak ireki ahal izango dira, ostarlaritzaren irizpide berdinekin. Edukieraren muga % 50-ekoa izango da, eta goizeko bederatzietatik gaueko ordu biak arte irekiko dira.
 • Aire librean egiten diren kultura, turismo edo natura bisitetan taldeek 20 pertsona elkartu ahal izango dute. Barnealdean 10 pertsona elkartu ahal izango dira.
 • Barruko instalazioetako kirol-jarduera 10 pertsonako taldetan egituratu ahal izango da. Aldageletako edukiera % 50-era arte handituko da. Eskola-kirolaren lehiaketak udako txapelketetarako baimenduko dira.

Irizpide horien jarraipena eta ebaluazioa etengabea izango da, eta 15-20 eguneko epean berrikusiko da, aldez aurretik edozein berregokitze egitea beharrezkoa ez bada.

LABIren Aholku Batzordeak aire zabaleko jarduerak malgutzea eta jarduerak eteteko ordutegia luzatzea adostu du  

Dekretu berria asteazkenean sartuko da indarrean, ekainaren 2an, eta, hartan, malgutu egiten dira, nolabait, aire zabaleko jarduerak eta jarduerak eteteko ordutegia. 

NEURRI BERRIAK 
Dekretu berriak indarrean dagoen dekretuan jasotzen diren neurrien inguruko lau aldaketa jasotzen ditu: 

 • Aire zabalean kirola,pertsona-kopuruaren aldetik, mugarik gabe egin ahalko da.  
 • Establezimenduak ixteko eta jarduerak eteteko ordutegia luzatu egingo da, gaueko 24:00ak arte. 
 • Garraio publikoa irteteko gehieneko ordutegia 24:00etan ezarriko da. 
 • Astialdiko taldeak antolatzean, 10 pertsona arte egon ahalko dira talde berean, betiere egonkorrak direla bermatzen bada.  
 • Aire zabalean egiten diren erakusketa- edo turismo-espazioen gehieneko kopurua 10 pertsonakoa izan daiteke.

Irizpide horien segimendua eta ebaluazioa etengabea izango da, eta irizpide horiek berrikusi egingo dira, 20 eguneko epean; halere, aurretik baliteke beharrezkoa izatea berregokitzapenen bat egin behar izatea. 

LABIko Aholku Batzordeak erabaki du neurri berriak indarrean jartzea, Alarma Estatuaren amaierak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Eusko Jaurlaritzak aldez aurretik egindako baimen-eskaerari erantzuteko emandako ebazpenak baldintzatutako neurriak.
 
Indarrean jarri den dekretuak esparru arautzaile berri bat ezartzen du Euskadiren eskumenen esparruan:
 • Kultura-, gizarte-, ostalaritza- edo merkataritza-jarduera eteteko ordutegia berrantolatu da, 22: 00etan itxi beharko dute.
 • Musika- eta ahots-entseguak eta -emanaldiak egiteko baldintzak arautzen dituzten aurreikuspen batzuk gehitu dira; baita ezkontza-ospakizunak, jaunartzeak, bataioak eta antzeko beste ospakizun batzuk egiteko baldintzak ere.
 • Dekretuaren Lehenengo Xedapen Gehigarriak udako jardueren erregulazioa prestatzera bideratutako zenbait neurri jasotzen ditu, hala nola hondartzei, igerilekuei, kirol-probei edo aisialdiko jarduerei eragiten dietenak.

Dekretuak ez du jasotzen gaueko mugikortasuna mugatzea, pertsona-taldeetara mugatzea eta EAEko edo udalerrietako perimetroa ixtea.

Euskadin indarrean dauden neurri nagusiak

Euskadin indarrean dauden neurri nagusiak, COVID-19aren aurrean

26/2021 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, lehendakariarena

Ikusi berria Irekian (leiho berri batean irekitzen da)

LABIren Aholku Batzordeak aire zabaleko jarduerak malgutzea eta jarduerak eteteko ordutegia zabaltzea erabaki du

LABIren Aholku Batzordeak, Iñigo Urkullu lehendakaria buru dela, eta LABIren Batzorde Teknikoaren irizpenaren eta Biziberri III Planaren gomendio zientifiko-sanitarioak aintzat hartuta, aire zabaleko kirol-jarduerak malgutzea eta jarduerak eteteko ordutegia zabaltzea erabaki du

NEURRI BERRIAK

Dekretu berriak bost aldaketa jasotzen ditu indarrean dagoen Dekretuan jasotako neurriei dagokienez:

 • Aire zabaleko kirol-jarduera pertsona-kopurua mugatu gabe egin ahal izango da;
 • Establezimenduak ixteko eta jarduerak eteteko ordutegia gaueko 12:00-ak arte luzatzen dira;
 • Garraio publikoaren irteteera ordutegia gaueko 12:00-ak arte luzatu daiteke; 
 • Aisialdiko taldeak gehienez 10 lagunekoak izango dira, betiere egonkorrak direla bermatzen bada;eta
 • Aire libreko erakusketa eta gune turistikoetako bisitetan taldeak 10 lagun artekoak izan litezke.

Irizpide horien jarraipena eta ebaluazioa etengabea izango da, eta 20 eguneko epean berrikusiko da, aldez aurretik edozein berregokitze egitea beharrezkoa ez bada.

16/2021 DEKRETUA, martxoaren 26koa (leiho berri batean irekitzen da)

Ikusi berria Irekian  (leiho berri batean irekitzen da)

LABIren Aholku Batzordeak datozen egunetarako prebentzio-neurriak indartzea erabaki du

Lehendakaria buru duen LABIren Aholku Batzordeak, LABIren Batzorde Teknikoaren irizpenaren eta Biziberri III Planaren gomendio zientifiko-sanitarioak aintzat hartuta, indarrean dagoen dekretua aldatzea gaur arratsaldean erabaki du, datozen egunetarako prebentzio-neurriak indartzeko. Bilera eta gero Lehendakariak egin duen prentsa-agerraldian Lehendakariak argudiatu du erabaki hori LABI Batzorde Teknikoaren irizpeneko zientzia- eta osasun-gomendioetan oinarrituta dagoela.

NEURRIAK

Lau aldaketa egin dira, eta gorabehera pilatuko tasa duten udalerriei eragingo diete, 100.000 biztanleko 400 egunetik gorako 14 egunetan.

Udalerri horietan, perimetroko udal-itxiera zehaztuko da, eta aukera emango da alboko udalerrira igarotzeko erosketak egiteko eta aire zabalean jarduera fisikoa egiteko.

Halaber, lurralde historikoaren itxiera perimetrala aplikatuko da, baldin eta, oro har, 100.000 biztanleko 400 biztanleko tasa gainditzen bada.

Herri horietan dauden ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduek murriztu egin beharko dute jendaurreko ordutegia, 06: 30etik 9: 30era; eta 13: 00etatik 16: 30era. Joko- eta apustu-lokalek ostalaritza-zerbitzuak soilik eman ahal izango dituzte beren barruan, tarte berberetan.

Barnealdeko kirol-jarduerak, talde profesional eta federatuen entrenamendu eta lehiaketei dagozkienak izan ezik, ezingo dira 4 pertsonako taldeak baino gehiago izan. Herri horietan kirol-instalazioetako aldagelak eta dutxak ixtea zehazten da, igerilekuetan izan ezik; horietan, gehieneko edukieraren% 35ekin erabili ahal izango dira, eta dutxak banaka erabili ahal izango dira. Kasu honetan, prebentzioz aurreratuko ditugu Bizi Berri III Planaren aurreikuspen batzuk, eremu horietan detektatutako fokuen arabera.

Azkenik, Pertsona-taldeei buruzko Dekretuaren 3. artikulua aldatzen da, Osasunaren Lurralde arteko Kontseiluaren akordioa transposatzeko. Horrela, martxoaren 26tik apirilaren 9ra bitartean, pertsona-taldeak espazio pribatuetan bizi direnentzat soilik egongo dira.

Osasun Sailak, astelehenero, eta jaieguna bada, hurrengo lanegunean, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariaren ebazpen bat zabalduko du, finkatutako tasak eta parametroak gainditzen dituzten udalerrien eta lurralde historikoen zerrendarekin. Lehen ebazpena martxoaren 27an izango da eta martxoaren 29ko 00: 00etatik aurrera izango ditu ondorioak. Aste Santuko jaiegunak direla eta, bigarren ebazpena apirilaren 6an argitaratuko da eta hurrengo egunetik aurrera izango du eragina.

Araudiaren inguruko galderak 

13/2021 DEKRETUA, martxoaren 6koa (leiho berri batean irekitzen da)

Ikusi berria Irekian (leiho berri batean irekitzen da)

LABI-ren Aholku Batzordeak luzatu egin ditu prebentzio-neurriak Euskadin, harik eta egoera epidemiologikoa gehiago egonkortu arte

Hurrengo hauek dira dekretu berriaren egokitzapenak:

 • Erkidego barruan mugikortasuna ahalbideratzen da, inolako mugarik gabe.
 • ezabatu egingo da 500etik gorako intzidentzia-tasa metatuaren erreferentzia, udalerriko murrizketak zehazteko. Kontuan izan da une honetan ez dagoela udalerririk ia erregistro horren gainetik.
 • Lan-eskaintza publikoen eta astialdiko jardueren garapenerako bide emango duen ebazpena sartu da.

Indarrean dauden neurriak hauexek dira:

 • Gehienez lau pertsonako taldeak
 • Gaueko mugigarritasuna mugatzea, 22:00etatik 06:00etara.
 • Merkataritza- eta kultura-jarduerak bertan behera uzteko gehieneko ordutegia 21:00ak.
 • % 40ko edukiera 150m2-tik gorako merkataritza-establezimenduetan, eta % 60koa, 150m2-ra arteko azalera dutenetan. Edukierak murriztuta daude, halaber, kultura- eta gizarte-ekitaldi guztietan.
 • Gehieneko edukia mugatuta dago kultu-zentroetan, % 35ean.
 • Musika- eta ahots-entseguak eta emanaldiak bertan behera uztea.

7/2021 DEKRETUA, otsailaren 12koa (leiho berri batean irekitzen da)

Ikusi berria Irekian (leiho berri batean irekitzen da)

Eusko Jaurlaritzak pandemiari aurre egiteko estrategia jasotzen duen hirugarren Bizi Berri Plana aurkeztu du

 • Bizi Berri III Planak otsaila eta ekaina bitartean jarduera eta ohitura sozialak arautzen ditu, pandemiaren bilakaerara egokituz
 • Astelehenetik aurrera bi salbuespen onartu dira udal-konfinamenduaren esparruan

Lehendakariak adierazi duenez, azken urteko esperientzian oinarrituta, edukiak eguneratu eta pandemiaren bilakaerara eta otsaila-ekaina aldirako aurreikuspenetara egokitu da Jaurlaritzaren estrategia. Esparru horretan, Bizi Berri III Planaren panel berriak bost agertoki, adierazle eta arrisku maila bakoitzari egokitutako prebentzio-neurri aurreikusten ditu. Urkulluk esan duenaren arabera, "oinarrizko helburua da, oraindik ere, konfinamendu zorrotza, osasun-kolapsoa, hezkuntza-itxiera, koma ekonomikoa eta gizarte-arrailak areagotzea saihestea".Hablaber, Bizi Berri III Planak akordio handiago baten alde egiten du Europan eta Estatuan. Proposamen bat planteatu du, hartu beharreko neurri nagusiak harmonizatzeko.

Horretaz gain,  Lehendakariak jakinarazi du indarrean dagoen dekretua 20 egunez luzatzea erabaki duela LABIk gaurko bileran, eta astelehenetik aurrera bi salbuespen onartu direla udal-konfinamenduaren esparruan:

 1. Mugakide diren ohiko udalerrien arteko mugikortasuna baimenduko da, aire zabaleko gizarte-, ekonomia- eta kirol-jarduerak egiteko; eta
 2. Zehaztasun handiagoz definitzen dira udalerrien arteko mugikortasuna baimenduta dagoen kasuak: lehiaketa profesionalean edo erdi-profesionalean dauden taldeen entrenamenduak eta kirol-lehiaketak; eta 500 baino intzidentzia-tasa txikiagoa duten udalerrien arteko mugikortasuna kirol federatuko lehiaketa eta entrenamenduetarako, eskola-kiroleko entrenamenduetarako eta gimnasio, klub edo kiroldegietan programatutako ikastaro edo jardueretarako.

4/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa (leiho berri batean irekitzen da)

Ikusi berria Irekian (leiho berri batean irekitzen da)

LABIren Batzorde Teknikoaren txostenaren arabera, eta Lurralde Arteko Kontseiluari aurkeztutako proposamenarekin bat etorriz, honako neurri hauek ezartzea erabaki da:

 • Konfinamendu perimetrala Euskadiko udalerri guztietara zabaltzea, Dekretuaren esparruan aurreikusitako salbuespenekin, baina udalerri mugakiderako igarobidea salbuetsi gabe. Neurri honen helburua mugikortasuna are gehiago mugatzea da. Mugikortasunak, pertsona bakoitza birusa garraiatzeko ibilgailu bihurtzen du eta ondorioz, birusa hedatzen laguntzen du.
 • Pertsonak gehienez ere 4ko taldetan biltzeko muga ezartzea, bai erabilera publikoko espazioetan, bai erabilera pribatuko espazioetan. Beraz, ostalaritzako eta jatetxeetako mahaien okupazioan ere bai. Neurri honen helburua da gure ohiko bizikidetza-burbuilatik kanpo dauden pertsonen arteko bilkurek kutsatzeen transmisioan duten hedatze-uhina murriztea.

Aldaketa horiek jasotzen dituen Dekretua bihar, urtarrilak 23, argitaratuko da eta astelehenean, urtarrilak 25, 00:00etan jarriko da indarrean.

  Bigarrenik, LABIren Aholku Batzordeak uste du duela aste batzuetatik indarrean dauden murrizketei eutsi behar zaiela, eta horien laburpena egin behar dela, hauen garrantzia azpimarratzeko eta prebentzioan duten eragina berresteko. Hortaz, aurrekoak eta gaur erabakitakoak kontuan hartuta, Euskadin aplikatu beharreko neurri nagusien laburpena honako hau da:

  • Euskadiren itxiera perimetrala eta udal mailako itxiera perimetrala.
  • Gaueko mugigarritasuna 22:00etatik 06:00etara mugatzea.
  • Merkataritza- eta kultura-jarduerak bertan behera uzteko gehieneko ordutegia, 21:00etan.
  • % 40ko aforoak 150 m2 baino gehiagoko merkataritza-establezimenduetan, eta % 60koa 150 m2 arteko azalera dutenetan. Edukiera murriztuak, era guztietako kultura- eta gizarte-ekitaldietarako.
  • Kultu-aretoetako gehieneko edukiera % 35 mugatzea.
  • Musika- eta ahots-entsaioak eta emanaldiak bertan behera uztea.
  • Ostalaritza eta jatetxeak ixteko ordutegia 20:00etatik 06:00etara.
  • 100.000 biztanleko Intzidentzia-tasa metatua 500 edo gehiago duten udalerrietan:
   • Ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduak eta joko- eta apustu-establezimenduak.
   • Taldeko kirol-jarduera etetea.

  4/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)

  1/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, lehendakariarena.

  Ikusi berria Irekian (leiho berri batean irekitzen da)

  LABIren Aholku Batzordeak argi berdea eman dio egungo egoerari erantzuteko neurrien proposamen honi:

  1. Oro har, honako neurri hauek mantentzea:

  • Euskadiren itxiera perimetrala.
  • Gehienez 6 pertsonako taldeak.
  • Gaueko mugigarritasuna 22:00etatik 06:00etara mugatzea.
  • Merkataritza- eta kultura-jarduerak bertan behera uzteko gehieneko ordutegia, 21:00etan.
  • Kultu-aretoetako gehieneko edukiera % 35ean mugatzea.
  • Musika- eta ahots-entseguak eta emanaldiak bertan behera uztea.
  • Ostalaritza eta jatetxea ixteko ordutegia, 20:00etatik 06:00etara.
  • Intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 500 baino gehiagoko udalerrietan dauden ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduak eta joko- eta apustu-establezimenduak ixtea, azaroaren 6ko Dekretuan ezarritako baldintza berberetan.

  2. Prebentzio-neurri berriak hartzea:

  • Bizilekua dagoen Lurralde Historikoko pertsonen sarrera- eta irteera-murrizketa ezartzen da.
  • 150m2-tik gorako merkataritza-establezimenduetako edukierak % 40ra murrizten dira, eta 150m2-rainoko azalera duten establezimenduetako edukierak % 60koa izan beharko du.
  • Intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 500 edo gehiagoko duten herrietan:
   • Udalerriko konfinamendu perimetrala, alboko udalerrirako igarobidea salbuetsi gabe.
   • Taldeko kirol-jarduera etetea.

  3. Neurri murriztaile hauen modulazioa Intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 500 baino gutxiago duten herrietan soilik:

  • Eskola-kirola berrekiteko baimena ematea, soilik entrenamenduetan. Entrenamendu horiek gehienez ere sei pertsonako taldetan antolatu beharko dira, osaera aldatu gabe, eta aldagelak ezin izango dira erabili.
  • Profesionalak ez diren dantza-taldeen entseguak baimentzea, eta antzerki-jarduerarako indarrean dauden baldintzekin lotzea.
  • Jokoaren eta apustuen sektorea berriz irekitzeko aukera ematea, edukiera, ordutegiak eta ostalaritza-sektoreari aplikatzen zaizkion antzeko prebentzio-neurriekin.

  44/2020 DEKRETUA, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena.

  Ikusi berria Irekian (leiho berri batean irekitzen da)

  Neurri berriak abenduaren 12an sartuko dira indarrean, eta urtarrilaren 11n berrikusiko dituzte.

  Euskadin ezarritako salbuespenezko azken neurrien araudia

  Bat: mugikortasun mugak gaueko 22: 00etatik goizeko 06: 00etara mantenduko dira.

  • Salbuespena aplikatuko da abenduaren 24tik 25era eta abenduaren 31tik urtarrilaren 1era bitarteko gauetan. Bi egun horietan hasiera-ordua gaueko 01: 30era arte atzeratuko da.

  Bi: Euskadiko konfinamendu perimetrala mantentzea.

  • Konfinamendu hori abenduaren 23tik 26ra eta abenduaren 30etik urtarrilaren 2ra bitartean kenduko da.

  Hiru: udal-konfinamendua kentzen da eta lurralde historikoaren barruan mantendu.

  • Lurralde historiko bakoitzeko konfinamenduak abenduaren 23ra arte iraungo du.

  Lau: Gehienez ere sei pertsona elkartzeko neurria mantentzen da.

  • Gehienez ere sei pertsona elkartzeko neurria mantentzen da.
  • Abenduaren 24, 25 eta 31ko eta urtarrilaren 1eko ospakizunetarako salbuespena aplikatuko da.
  • Topaketa horietan gehienez hamar pertsona elkartu beharko dira. Iradokitzen da, batetik hamar pertsona horiek bi bizikidetza-unitatekoak izatea eta, bestetik, berdinak izatea ospakizun ezberdinetan.

  Bost: jai eta gabon ekitaldiak bertan behera uztea.

  • Abenduaren 21etik aurrera, pertsona pilaketak eragiten dituzten ekitaldiak debekatuko dira.
  • Adibidez Gabon gaueko edo Errege bezperako kantu-taldeak; kanpaikadak direla-eta kalean egiten diren jaiak; Santo Tomas jaiak; "San Silvestre" kirol-probak; edo kale kabalgatak.

  Sei: ostalaritza eta jatetxe jarduerak baimentzea.

  • Dekretuan 100.000 biztanleko 500-eko intzidentzia-tasa baino gutxiago duten udalerrietan baimenduko da jarduera. Establezimenduek terrazak ireki ahal izango dituzte eta barneko zerbitzua % 50era mugatuko da. Erabiltzaileek mahai baten inguruan eserita kontsumitu beharko dute. Debekatuta dago barran edo zutik kontsumitzea.
  • 500etik gorako intzidentzia-tasa duten herrietan ostalaritza eta jatetxeak ezingo dira ireki, tasa horretatik behera egon arte. Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez, astelehen eta ostegunetan 100.000 biztanleko 500 baino gehiagoko intzidentzia-tasa duten udalerrien zerrenda zabalduko da.

  Zazpi: ostalaritzaren irekiera goizeko 06:00etatik gaueko 20:00etara mantenduko da.

  • Zerbitzuguneak salbuetsita daude.
  • Iradokitzen da ez erretzea establezimendu horietako terrazetan. Maskara etengabe erabiltzea derrigorrezkoa da, elikagaiak edo edariak hartzen direnean izan ezik. Maskara behar bezala ez erabiltzea zigortzeko moduko jokabidea da.

  Zortzi: 6 pertsonetako taldeetan kirol federatuko entrenamenduak baimentzen dira.

  • Horrekin batera, gehienez % 30eko okupazioa duten aldagelak erabili ahal izango dira; eta, baita ere dutxak, betiere banaka.

  Bederatzi: kirol-jardueraren beste murrizketak mantentzen dira.

  • Gabonetako oporraldiaren ondoren murrizketak hauek malgutzeko aukera aztertuko da, betiere pandemiaren bilakaeraren arabera.

  Hamar: Gabonetako jaietan adinekoen egoitzetara bisitak egiteko araudi berezi bat onartu da.

   44/2020 DEKRETUA, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)

   Atal honetan kontsultatu ahal izango da, COVID-19a dela eta, Osasun Sailak osasun publikoaren arloan hartutako salbuespenezko neurrien araudia.

   13/2021 DEKRETUA, martxoaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu bakar batean lehen aldiz bateratu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren deklarazioaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   7/2021 DEKRETUA, otsailaren 12koa, lehendakariarena, zeinaren bidez laugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   4/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   1/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz alda-tzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   44/2020 DEKRETUA, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   42/2020 DEKRETUA, abenduaren 1ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarrenez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpena-ren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   39/2020 DEKRETUA, azaroaren 20koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarrenez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpena-ren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epi-demiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko uztailaren 28koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.(leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko uztailaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Ordiziako udalerrirako mantentzen baita 2020ko uztailaren 8ko Aginduaren bitartez hartutako osasun publikoko neurri berezien indarraldia, eta neurri horien eraginkortasuna Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietara zabaltzen baita. (leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko uztailaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatu egiten baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero. (leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko uztailaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoaren arloko neurri bereziak hartzen baitira Ordiziako udalerrian sortutako COVID-19 pandemiaren agerraldi epidemikoari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
   HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, normaltasun berrirako trantsiziorako planaren 3. fasea gainditu eta gero.(leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.(leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko apirilaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten baitira nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagai eta produktuen zuzeneko salmentako aisialdiko edo jai giroko merkatu eta azoka tradizionalak, ezartzen baitira nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagai eta produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalen (normalean, asterokoak) baldintza sanitarioak eta arautzen baita EAEko zenbait udalerritan denda-ibilgailuak baliatuz saltoki ibiltariek gauzatzen duten jarduera, SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak sortutako pandemia dela eta. (PDF, 250 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko martxoaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, SARS-Cov-2 (Covid-19) delakoak eragindako pandemia dela-eta hileta-osasunaren arloan salbuespenezko neurriak hartzen dituena. (PDF, 248 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko apirilaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta bestelako higiene-neurriak hartzen dituena SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak eragindako pandemia dela eta. (PDF, 270 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
   AGINDUA, 2020ko apirilaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten baitira Euskal Autonomia Erkidegoan elikagai eta nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalak eta arautzen baita Euskadiko zenbait udalerritan denda-ibilgailuak baliatuz denda ibiltariek garatzen duten jarduera SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak sortutako pandemia dela eta. (PDF, 251 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

   Azken aldaketako data: