Gasaren kontsumoko industria intentsiborako zuzeneko laguntzak, 2022rako, Ukrainaren inbasioak eragindako gasaren kostuaren gehikuntzak eta horren ondorioz Errusiari ezarritako zehapenek duten eragin kaltegarria arintzeko. (CNAE berriak).

Deskribapena


Xedea

Gasaren kontsumoan intentsiboa den industriarentzako zuzeneko laguntzak, gasaren prezio altuak industria intentsiboan kontsumoan dituen ondorioak arintzeko.

LABURPENA

Errusia Ukraina inbaditzen ari da, eta horrek ondorio garrantzitsuak eragiten ditu arlo guztietan. Ikuspuntu humanitariotik, milioika errefuxiatu Europar Batasunera iritsi dira. Era berean, gerraren hasierak gure herrialdean egonaldian dauden ukrainar asko Ukrainara itzultzea eragozten du (gaur egun 114.000 inguru).

Bestetik, Europako ekonomia 2021eko udaz geroztik jasaten ari den eskaintza-talka larriagotu du gas naturalaren prezioaren igoeraren ondorioz, eta, gainera, haren iraupenari eta intentsitateari buruzko ziurgabetasun handia gehitu du. Gas naturalaren prezioak, Europako merkatu elektrikoaren diseinuak elektrizitatearen prezioa baldintzatzen baitu neurri handi batean, bost aldiz egin du gora urtebetean, eta % 25 igo da inbasioa hasi zenetik.

Bilakaera horren ondorio ekonomikoak honako hauek dira: inflazio-tasa handitzea eta hazkunde-erritmoa moteltzea. Espainia Ukrainaren inbasioaren ondorio zuzenetarako arrisku gutxien duten Europar Batasuneko estatu kideen artean dago. Gas-hornikuntzako iturrien dibertsifikazioa oso handia da, eta merkataritza-, inbertsio- eta finantza-harremana apala da Errusiarekin eta Ukrainarekin. Hala ere, zeharkako ondorio ekonomikoak nabarmenak dira, batez ere gasaren eta petrolioaren prezioa igotzearen bidez.

Inbasioa gertatu zenetik lau hilabete baino gehiago igaro ondoren, gatazkak bere horretan dirau, prezioen maila orokorra tentsionatzen, batez ere gas naturalaren, erregaien eta elikagaien bitartez.

Gas naturalaren prezioa, Europako merkatu elektrikoaren diseinuak neurri handi batean elektrizitatearen prezioa baldintzatzen duenez, bostez biderkatu da 2021. urtearen hasieratik. Errusiak inbasioa hasi zuenez, gasaren prezioak gora egin zuen, maximo historikoetara iritsi arte. Harrezkero, gasaren prezioa moteltzen joan den arren, kezkak jarraitzen du Errusiako hornidura-etendura berriek eta neguari begira gas-erreserbak handitzeko eskaera asiarrak, gasaren prezioa gorantz bultza baitezakete.

Petrolioaren prezioa, bestalde, ia bikoiztu egin da azken urtean, % 20 igo baita 2022ko otsailaren amaieratik; gariaren prezioa, berriz, % 15 igo da aldi berean. Horrela, lehengaien eta bitarteko ondasunen kostuak izugarri eta oro har handitu dira, pandemiaren ondoren ekonomia azkar suspertzearen ondorioz ekoizpen-kateetan izandako itoguneen ondorioz jada gertatzen ari zenari gehituta. Bilakaera horren ondorio ekonomikoak inflazio-tasa handitzea eta hazkunde-erritmoa moteltzea dira.

Espainiako ekonomiak posizio sendo batetik egiten dio aurre egoera horri, enplegu-sorkuntza handiari eutsiz eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren erreformen eta inbertsioen programa bete-betean betez. Plan horren lau ardatz nagusietako bat trantsizio energetikoa da. Hala ere, 2021eko hasieran inflazio-tasa zerotik hurbil zegoen maila batetik  igo da, eta % 8tik gora kokatu da. Lehenengo eta behin, energiaren prezioen eragin zuzena islatzen du, eta, berrikiago, ekoizpen-prozesuetan erabiltzen duten ondasun eta zerbitzuen prezioetara eraman da.

Energiaren prezioen igoerak bereziki eragiten die energia modu intentsiboan erabiltzen duten eta prezioetara aldatzeko gaitasun txikia duten sektoreei, hala nola errepideko garraioari, arrantzari, nekazaritzari eta abeltzaintzari. Elektrizitatearen prezioen igoerak eta horrek inflazioan duen eraginak etxeetako errenta erabilgarriari ere eragiten diote, bereziki ahulenei.

Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionala abian jarri zenetik, nazioarteko egoera ekonomikoa hondatzen jarraitu da, nazioarteko erakunde nagusiek hazkunde ekonomikoaren aurreikuspenak beherantz berrikusteak erakusten duen bezala. Gerraren iraupenari eta lehengaien eta bitarteko ondasunen prezioen gaineko goranzko presioek irauteari lotutako ziurgabetasunak Europako eta munduko ekonomia osoari eragiten dio, baita Espainiako ekonomiari ere.

Egoera horretan, beharrezkoa da neurriak hartzen jarraitzea energiaren prezioak murrizteko, inflazioa moderatzeko eta kolektibo ahulenei laguntzeko; bai martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitakoak luzatuz, bai egungo egoerari aurre egiteko egokitzat jotzen diren beste neurri berri batzuk txertatuz.

Horrela, 2022. urteari dagozkion zuzeneko laguntzen lerro bat onartzen da gas-kontsumo intentsiboko industriarentzat, Ukrainiaren inbasioak gasaren kostua handitzeak eragindako ondorio kaltegarria eta horren ondorioz Errusiari ezarritako zehapenak arintzeko. Estatuko laguntzen araudia betetzeari dagokionez, laguntza hori Europako Batzordeak 102771 (2022/N) SA Erabakian onartutako Aldi Baterako Esparru Nazionalaren arabera eratzen da (aurrerantzean, Ukrainako Aldi Baterako Esparru Nazionala).

Prestazio ekonomikoa

Onuradun bakoitzarentzako laguntzen zenbatekoa kopuru bat izango da, EJSNaren arabera, bider 2022ko ekainaren 15ean Gizarte Segurantzan alta emanda dauden langileen kopurua, gehienez 400.000 euroko zenbateko gordinarekin, hau da, zergen eta bestelako atxikipenen aurretik. EJSN bakoitzeko langile bakoitzeko zenbatekoa 2.600 eurokoa izango da.

Laguntza banku-transferentzia baten bidez emango da, eta transferentzia jasotzeagatik dirulaguntza emateko erabakia jakinarazitzat joko da.

Nori dago zuzenduta


Enpresak, edozein dela ere haien forma juridikoa, ondasun-erkidegoak eta nortasun juridikorik gabeko entitateak edo autonomoak barne.

Betekizunak

  • ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAION

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Industriaren eta Energia Trantsizioaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Industriaren eta Energia Trantsizioaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Energiaren Euskal Erakundea-EEE

Kodea

1215702

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskaera aurkezteko epea 2022ko uztailaren 15eko 9: 00etan irekiko da eta 2022ko abuztuaren 31ko 12: 00etan amaituko da.

Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, ordezkaritza egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Ordezkaritza egiaztatuta egongo da baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro elektronikoan inskribatuta badago (https://www.euskadi.eus/representantes). Erregistro horretan inskribatuta ez bazaude, borondatezko ordezkaritza emateko inprimaki normalizatua bete beharko duzu (https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/formulario/impreso-normalizado-de-otorgamiento-de-representacion-legal-voluntaria /), edo, bestela, zuzenbidean onartutako beste edozein modu erabili.

  1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabidea aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko epea igarotzen bada ordainketa egin gabe, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da. Ustezko ezespen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da edozein unetan, administrazio-isiltasunak ondorioak izan eta hurrengo egunetik aurrera.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak